Home 03-2020
Wijsgerig Perspectief - #3 2020

03-2020

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema. In deze editie staat ‘Wonen’ centraal.


Ten geleide

Wonen
Lietje Bauwens en Jorrit Smit

Buren op afstand
Christophe van Gerrewey

Collectief wonen: een politieke daad?
Louis Volont

De plaats van heimwee
Jasper van de Vijver

Voorbij stad of platteland
Julia Rijssenbeek

Uitgelezen
Confrontatie met data
Imar de Vries

Filosofie en beeld
Deelgenoot
Sanne van Tongeren

 

Cover afbeelding voor 03-2020
Ten geleide: wonen
Ten geleide: wonen

Ten geleide: wonen

Waar woon je? Geen ongebruikelijke vraag bij een eerste kennismaking, al vraag je het ook niet meteen aan iedereen. Ernaar vragen is zowel intiem als afstandelijk, want waar en hoe we wonen balanceert tussen het private en het publieke, tussen ruimtelijke verlangens, culturele gewoontes en politiekeconomische mogelijkheden. Dit zien we… Read More

Lees meer
Buren op afstand
Buren op afstand

Buren op afstand

Architectuurtheoreticus Christophe van Gerrewey analyseert de veranderende betekenis van ‘buren’ in de architectuurgeschiedenis. Wonen blijkt een voortdurend spanningsveld tussen afgezonderd en verbonden wonen. Willen we samen leven met anderen of zijn buren leuker op afstand? In het prozadebuut van Franz Kafka, de verhalenbundel Betrachtung uit 1912, staat de korte notitie… Read More

Lees meer
Collectief wonen: een politieke daad?
Collectief wonen: een politieke daad?
Hoofdartikel
Voor leden

Collectief wonen: een politieke daad?

Gemeenschappelijk wonen zet zich af tegen het kapitaal en het kerngezin. Stadssocioloog Louis Volont buigt zich over de vraag of nieuwe, alternatieve samenwoonvormen een politieke daad zijn. Voor de hulpbronnen die ons dagelijks in leven houden – energie, voedsel, schone lucht – kennen we doorgaans de tweespalt tussen vrije… Read More

Lees meer
De plaats van heimwee
De plaats van heimwee
Hoofdartikel
Voor leden

De plaats van heimwee

Jasper van de vijver onderzoekt wat heimwee is. Hij wijst erop dat het meer is dan een verlangen naar een verloren tijd of plaats. Heimwee is het gemis van een lichamelijke verbondenheid met een fysiek huis. Heimwee – bestaat zoiets vandaag eigenlijk nog?’ Deze vraag legde Martin Heidegger aan het… Read More

Lees meer
Voorbij stad of platteland
Voorbij stad of platteland
Hoofdartikel
Voor leden

Voorbij stad of platteland

Stad en platteland hebben een gedeelde oorsprong, maar worden door moderne denkers strikt gescheiden. Julia Rijssenbeek stelt dat de tegenstelling tussen stad en platteland achterhaald is. Onze gedigitaliseerde leefwereld vraagt tenslotte om een nieuw perspectief. De coronacrisis heeft van de stad een unheimische plek gemaakt. Besmetting ligt in deze hyperverbonden… Read More

Lees meer
Voor leden

Confrontatie met data

In haar nieuwste boek Frictie: Ethiek in tijden van dataïsme vraagt mediafilosoof Miriam Rasch zich al vroeg af, terwijl ze naar haar door Facebook gegenereerde ‘data-selfie’ kijkt: ben ik dit? Ben ik daadwerkelijk tot deze verzameling eigenschappen te reduceren? Zijn mensen volledig kenbaar en daarmee voorspelbaar te maken? De verwondering… Read More

Lees meer
Voor leden

Deelgenoot

Het werk van stadsbeeldhouwer Hildo Krop is in Amsterdam verankerd. Aan het eind van de zomer is het precies vijftig jaar geleden dat hij, in zijn atelier, stierf. Talloze van zijn beelden zitten in bonkige brughoofden en in gevels van panden met monumentenstatus. Toen hem eens gevraagd werd aan te… Read More

Lees meer