Home 03-2018
Wijsgerig Perspectief - #3 2018

03-2018

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema: u leest lange artikelen over grote filosofen maar ook over even tijdloze als actuele thema’s. Dit nummer, dat in het teken staat van het feministisch denken, bevat de volgende artikelen:

Ten geleide
Feministisch denken
Cris van der Hoek en Jorrit Smit

Nieuw feministisch materialisme
Annelies Kleinheerenbrink

Ecofeminisme met en zonder Natuur
Nathanja van den Heuvel

Stemmen van Marokkaanse vrouwen
Karen Vintges

Het onbehagen van mannen
Alex Thinius en Veronica Vasterling

Uitgelezen
Vrijheidspraktijken
Mariska Jansen

Filosofie en beeld
Flash crashes
Patricia de Vries

De estafette
Botsende bubbels
Désirée Verweij

Cover afbeelding voor 03-2018

Ten geleide: Feministisch Denken

Vijftig jaar geleden verscheen het spraakmakende essay Het onbehagen bij de vrouw van Joke Kool-Smit in De Gids. Dit onbehagen betrof met name het gebrek aan handelingsmogelijkheden van de getrouwde vrouw. Zij had indertijd niet veel andere keuzes dan zich te schikken in een bestaan als huisvrouw en moeder. Ondanks… Read More

Lees meer
Nieuw feministisch materialisme 
Nieuw feministisch materialisme 
Hoofdartikel

Nieuw feministisch materialisme 

Het nieuw feministisch materialisme verbindt gender en het materiële lichaam op een nieuwe manier met elkaar. Annelies Kleinherenbrink licht toe wat deze benadering oplevert voor het debat omtrent sekse en gender in ons brein.   Taal heeft te veel macht toebedeeld gekregen. (…) Taal doet ertoe. Discours doet… Read More

Lees meer
Mens en natuur

Ecofeminisme met en zonder Natuur

Nathanja van den Heuvel laat de actualiteit zien van het ecofeminisme, een stroming waarin ecologisme en feminisme samenkomen. De verbinding tussen vrouw en natuur behoeft herziening, betoogt ze.    Binnen de academische feministische theorie is het vooroordeel tegen ecofeminisme van een dusdanige aard, dat een prominente feminist die mijn… Read More

Lees meer

Stemmen van Marokkaanse vrouwen

Feminisme in Marokko is volgens sommigen per definitie een vorm van neoliberalisme, stelt Karen Vintges. Ze gaat in op het onderscheid tussen een opgelegd staatsfeminisme en een kritisch feminisme. Daarbij komen ook de ervaringen van Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen aan bod.  Volgens Nancy Fraser is het feminisme vandaag de dag ingelijfd door een… Read More

Lees meer

Het onbehagen van mannen

De moderne mannelijkheid verkeert in crisis, betogen Alex Thinius en Veronica Vasterling. Het gevolg: er is sprake van een hedendaags mannelijk onbehagen. Welke processen liggen er aan die crisis ten grondslag? En hoe gaan mannen met dit onbehagen om?  Een paar maanden geleden betoogde de invloedrijke Indiase schrijver en denker Pankaj Mishra in… Read More

Lees meer

Uitgelezen: Vrijheidspraktijken 

Toen ik vier jaar geleden met een collega een leesgroep over islam en feminisme begon, stuitten we op weerstand. De aanwezige Marokkaans-Nederlandse vrouwen associeerden ‘feminisme’ met het Franse kolonialisme. Het was antireligieus en het deed bovendien aan tuinbroeken denken. De leesgroep ging daarom ‘vrouwen en islam’ heten.  In A new dawn for the… Read More

Lees meer
Filosofie en beeld: Flash crashes
Filosofie en beeld: Flash crashes

Filosofie en beeld: Flash crashes

Het prentenboek 75.000 Futures, gemaakt door kunstenaars Gunnar Green en Bernhard Hopfengärtner, beslaat 240 pagina’s. Op elke linkerpagina staat een zelfstandig naamwoord of woord-combinatie, op elke rechterpagina een reeks kleurrijke geometrische vormen die de vertrouwde contouren van een grafiek tonen. De kleurrijke vormen – rechthoeken, prisma’s, vierkanten en driehoeken –representeren een kortstondig moment uit de financiële handelsgeschiedenis. Concreter gezegd:… Read More

Lees meer

De estafette: Botsende bubbels

In deze rubriek vertelt een filosoof wat hij of zij het belangrijkste filosofische probleem van dit moment vindt en geeft daarna het stokje door. Feminisme is terug, hoewel je je kunt afvragen of het ooit weggeweest is. Het krijgt momenteel in ieder geval veel aandacht in boeken en films, en niet te vergeten… Read More

Lees meer