Home 03-2017
Wijsgerig Perspectief - #3 2017

03-2017

Ten geleide
Filosoferen over onderwijs
Redactie

De onwetende meester als voorbeeld
Jacques Rancière: van praktijk naar principe
Martijn Boven

Het vermogen je doel niet te bereiken
Anton Simons

Deweys theorie van ervaringsleren
Paul Jeunhomme

Bildung in het beroepsonderwijs
Jeroen Onstenk en Rob Bartels

Uitgelezen
Plantenseks
Jeroen Hopster

Filosofie en beeld
Weergaloze verwondering
Mariëtte Willemsen

De estafette
Ken uzelf
Jacques Bos

Cover afbeelding voor 03-2017
Column

Ten geleide: Filosoferen over onderwijs

Het is een cliché te zeggen dat het onderwijs – van lager tot hoger – permanent in beweging is. Of deze beweging ook een verbetering is, daarover lopen de meningen zeer uiteen. Denk bijvoorbeeld aan de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), waarvan filosoof Ad Verbrugge een belangrijk boegbeeld is. Read More

Lees meer
De onwetende meester  als voorbeeld
De onwetende meester  als voorbeeld
Hoofdartikel

De onwetende meester als voorbeeld

Een wetende meester die uitleg geeft aan zogenaamd onwetende leerlingen, zo ziet de traditionele praktijk in het onderwijs eruit. Martijn Boven beschrijft met het werk van filosoof Jacques Rancière in de hand ook een alternatieve praktijk, waarin juist gelijkwaardigheid centraal staat. Bestaat de kernactiviteit van de meester erin om… Read More

Lees meer
Hoofdartikel

De onwetende meester als voorbeeld. Jacques Rancière: van praktijk naar principe

Een wetende meester die uitleg geeft aan zogenaamd onwetende leerlingen, zo ziet de traditionele praktijk in het onderwijs eruit. Martijn Boven beschrijft met het werk van filosoof Jacques Rancière in de hand ook een alternatieve praktijk, waarin juist gelijkwaardigheid centraal staat. Bestaat de kernactiviteit van de meester erin om zijn… Read More

Lees meer

Het vermogen je doel niet te bereiken

Efficiëntie en optimale resultaten, daar lijkt het in onderwijs soms om te draaien. Maar naast kennis maken we op school ook gebruik van de wereld, de taal en ons lichaam, schrijft Anton Simons. Geïnspireerd door filosoof Giorgio Agamben stelt hij dat kennis gefundeerd moet zijn in beschouwing. Filosofie is… Read More

Lees meer

Deweys theorie van het ervaringsleren

Onderwijsvernieuwers laten zich vaak inspireren door het werk van filosoof en pedagoog John Dewey. ‘Ervaring’ is daarbij een kernbegrip. Paul Jeunhomme legt uit wat dit begrip precies betekent. Onderwijs moet volgens Dewey niet draaien om kennisverwerving, maar om doorgaande ervaringsverrijking. Het is vooral in het voortgezet onderwijs een bekend… Read More

Lees meer
Onderwijs

Bildung in het beroepsonderwijs

Jeroen Onstenk en Rob Bartelslaten zien hoe in het middelbaar beroepsonderwijs het oude begrip ‘Bildung’ een nieuwe invulling kan krijgen. Daarvoor zijn geïsoleerde vakken als maatschappijleer niet voldoende. Vakmanschap en modern burgerschap moeten gekoppeld worden, bepleiten zij.  Wat doe je als leraar als je wordt geconfronteerd met leerlingen die… Read More

Lees meer
Mens en natuur

Uitgelezen: Plantenseks

Het is ijdele hoop, schrijft Immanuel Kant, te denken dat een wetenschapper ooit de geheimen van de levende natuur zal onthullen, zoals Newton de raadselen van de niet levende natuur heeft ontrafeld. Zelfs een grashalm gaat het menselijk verstand pertinent te boven, zo tekent hij op in Kritik der Urteilskraft… Read More

Lees meer

Filosofie en Beeld: Weergaloze verwondering

In de prachtige reeks podcasts ‘philosophy bites’ (www.philosopybites.com), interviews van Nigel Warburton en David Edmonds met gezaghebbende f ilosofen over wijsgerige stromingen, denkers en thema’s, of over recent onderzoek in de filosofie, is een gesprek opgenomen met Jesse Prinz, hoogleraar filosofie aan de City University in New York. Prinz is… Read More

Lees meer

De estafette: Ken uzelf

Ken uzelf’ was volgens de over levering een van de opschriften op de wanden van de tempel van Apollo in Delphi. In verschillende dialogen laat Plato Socrates aan de hand van deze goddelijke aansporing uitleggen wat het belang van filosofische activiteit is. Blijkbaar heeft filosofie volgens Socrates vooral te maken… Read More

Lees meer