Home 03-2015
Wijsgerig Perspectief - #3 2015

03-2015

Thema: de Poolse filosoof Leszek Kołakowski

Met onder meer:

Voorbij het marxisme omwille van menselijke waardigheid (auteur: Jacques De Visscher)
Leszek Kołakowski en de rol van de duivel (auteur: Paul van Tongeren)
Na de ‘metafysische horror’: nieuwe behoefte aan betekenis (auteur: Guido Vanheeswijck)
Een metafysisch misverstand (auteur: Ben Schomakers)

 
Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema: u leest lange artikelen over grote filosofen maar ook over even tijdloze als actuele thema’s zoals de spelende mens, de waarde van de natuur, oorlog en vrede.
 

Cover afbeelding voor 03-2015
Column
Voor leden

Ten geleide: Kołakowski

Socialisme als heilsbeweging en christendom als politieke macht zorgen voor culturele, morele en politieke catastrofes. Dit is een van de grondstellingen van de Poolse filosoof Leszek Kołakowski (1927-2009) die zich in de loop van zijn bewogen intellectuele leven heeft ontpopt tot een sceptische socialist zonder partij en een christen zonder… Read More

Lees meer
Voorbij het marxisme omwille van menselijke waardigheid
Voorbij het marxisme omwille van menselijke waardigheid
Hoofdartikel
Voor leden

Voorbij het marxisme omwille van menselijke waardigheid

In het afscheid der ideologieën leverde Leszek Kołakowski een belangrijke bijdrage met zijn kritiek op het marxisme. Volgens Jacques De Visscher blijft deze kritiek filosofisch relevant. Want hebben we het marxisme als eenheidsdoctrine opgegeven, we schijnen het hiermee verbonden materialistisch sciëntisme te bewaren, waarmee we tegelijk nog onvoldoende ruimte kunnen geven aan belangrijker vragen en… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Leszek Kołakowski en de rol van de duivel

Het kwaad is er – het is nooit volledig uit te bannen, zo luidt de boodschap van Leszek Kołakowski. Daarom spreekt hij over het kwaad in termen van de duivel. Wijsgerig ethicus en theoloog Paul van Tongeren bespreekt Kołakowski’s opvattingen over de duivel en laat zien hoe wij hier ook… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Na de ‘metafysische horror’: nieuwe behoefte aan betekenis

In de tijd dat Jürgen Habermas een denken ‘na de metafysica’ bepleit, schrijft Leszek Kołakowski zijn essay Horror Metaphysicus. Vlaams metafysicus Guido Vanheeswijck ontdekt ook in deze tekst een afscheid van de klassieke metafysica, maar leest er vooral een pleidooi in vóór de metafysische behoefte aan betekenis, die de Poolse… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Een metafysisch misverstand

De gedachte dat ons leven bestaat zonder logische noodzaak wekt angst op. Die angst verdringen we door het leven een absolute grond te geven, een beginsel dat in zichzelf goed is. Die menselijke machtsgreep is gedoemd te mislukken, constateert Leszek Kołakowski. Maar als hij hierbij verwijst naar de neoplatoonse filosofie van Plotinus en Proclus,… Read More

Lees meer
Verhaal
Voor leden

Sam IJsseling, lezer, schrijver, denker

Sam IJsseling (1932) overleed op Hemelvaartdag 2015. Hij had net, tegen zijn eigen verwachtingen in, zijn laatste manuscript voltooid.   Sam IJsseling was van 1969 tot 1997 dé ambassadeur van het Franse denken in Vlaanderen, als hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Warm aanbevolen: Analytische filosofie

De taal waarmee wij over de wereld spreken creëert schijnproblemen in de filosofie. Het was daarom het therapeutische ideaal van Wittgenstein om filosofische problemen niet zozeer op te lossen als wel eenvoudigweg te laten verdwijnen door een nauwkeurige analyse van de taal. Dergelijke analyses van de logische en conceptuele middelen… Read More

Lees meer
Filosofie en beeld: Schelpen zoeken
Filosofie en beeld: Schelpen zoeken
Voor leden

Filosofie en beeld: Schelpen zoeken

‘Felix en Sofie’ heet het filosofisch café dat in 1999 werd opgericht en maandelijks bijeenkomsten organiseert in Amsterdam. De naam is goed gevonden: geluk en wijsheid, een twee-eiige tweeling in het land van de wijsbegeerte. Wijsheid treedt weliswaar meer op de voorgrond, en de filosofie ontleent er haar naam aan,… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De estafette: 1859

Er zijn mooie en lelijke theorieën. Een mooie theorie is als duct tape: eenvoudig, maar op talloze manieren te gebruiken. Een lelijke theorie is als een horloge: ingewikkeld en slechts voor één of twee doeleinden geschikt. De mooiste theorie van allemaal verscheen in 1859 onder de imposante titel ‘On the… Read More

Lees meer