Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Cursus: Tussen Athene en Jeruzalem

In deze cursus nemen we de gedachten van een aantal grote filosofen over de religie onder de loep en maken zo een reis door de geschiedenis van onze cultuur vanaf de antieke oudheid tot aan onze moderne tijd. We staan ook stil bij het proces van secu

Tussen Athene en Jeruzalem

Docent: dr. Paul Juffermans
10 colleges / vrijdag 27 september t/m 6 december, m.u.v. 18 oktober / 10.30 – 12.15 uur / kosten € 328,-

Inhoud
De namen Athene en Jeruzalem staan model voor de twee krachtbronnen die onze westerse cultuurgeschiedenis hebben bepaald: de Griekse filosofie en de religieuze, joods-christelijke traditie. Beide krachtbronnen zijn in eerste instantie onafhankelijk van elkaar op verschillende plaatsen gaan vloeien, maar al spoedig zijn zij op elkaar gebotst en hebben zich met elkaar vermengd. Ook was de verhouding tussen filosofie en religie van meet af aan gekenmerkt door spanning, strijd en soms vervolging. Enerzijds werden vanuit de geloofsdogmatiek van de religie nogal eens beperkingen opgelegd aan het vrije denken van de filosofen, anderzijds waande de filosofie zich soms superieur aan de religie. Deze complexe verhouding tussen twee domeinen van onze cultuur werd verwoord in termen van een verhouding tussen rede en mythe, rede en openbaring, wetenschap en geloof, filosofie en theologie, bovennatuurlijke en natuurlijke kennis enzovoort.
Vrijwel alle grote filosofen werden met het fenomeen van de religie geconfronteerd en hebben er hun gedachten over geuit. Velen oefenden kritiek uit op de religie, op wat zij beschouwden als bijgeloof, antropomorfe godsvoorstellingen en irrationele mythen. Anderen zochten naar een redelijke kern in de religie in overeenstemming met hun eigen redelijke ethiek. Soms nam de filosofie zelf religieuze trekken aan en werd als een superieur substituut voor de religie gepresenteerd. Kortom: in de westerse cultuurgeschiedenis is de verhouding tussen filosofie en religie getekend door een spel van voortdurende wisselingen en spanningen.

Onderwijsvorm
Hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Literatuur
Aanbevolen: Michiel Leezenberg, Rede en religie. Een verkenning, Uitgeverij van Gennip, ISBN 978 90 5515 726 6; Charles Taylor, Een seculiere tijd, Lemniscaat, ISBN 978 90 477 0157 6.

Docent
Dr. Paul Juffermans is filosoof en publicist en werkt als docent aan verschillende HOVO-instellingen.

CURSUS
vrijdag 27 september 2019 - zondag 20 oktober 2019
10:00 tot 12:00
Nijmegen
kosten : €328,-

inschrijven

via het web
per e-mail
telefonisch: (024) 361 30 83

organisatoren

HOVO Nijmegen

Meer informatie over dit evenement vindt u bij HOVO Nijmegen.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.