Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Vriendschap en Filosofie, deel II

Aristoteles en Kant: vriendschap tussen realiteit en ideaal Paul van Tongeren | oktober t/m december | 7 colleges / € 214,-

In de eerste cursus bleek de vriendschap (de liefde voor de vriend) bij Plato uiteindelijk ondergeschikt aan de liefde voor de waarheid; Nietzsche wil laten zien dat deze liefde voor de waarheid leidt tot een nihilistische ondermijning van het leven. Zijn eigen ambivalente gedachten over vriendschap zijn symptoom van de ziekte die hij als nihilisme aanduidt. Enerzijds wordt de vriendschap geprezen als hoog verheven boven alle andere intermenselijke verhoudingen; anderzijds wordt zij in de realiteit node gemist.

In deze cursus werken we die ambivalentie uit aan de hand van teksten van twee denkers die – op heel verschillende manieren – optimaal recht willen doen aan de menselijke ervaring: Aristoteles en Kant. Bij beiden zien we het contrast tussen de idealisering van de vriendschap enerzijds en de scepsis over het reële bestaan van (echte) vriendschap anderzijds. De realiteitszin van beide denkers toont zich vooral in hun manier om soorten van vriendschap te onderscheiden en in hun beschrijving van wezenlijke en bijkomende kenmerken van de vriendschap. Hun gedachten over vriendschap blijken een goede kennismaking te kunnen vormen met typische kenmerken van deze beide grote denkers uit de geschiedenis van de filosofie.

Opzet
In het eerste college wordt de algemene lijn van de leergang kort geresumeerd, waarbij met name wordt ingegaan op de rol van het thema vriendschap in het denken van Nietzsche. Daarna worden de colleges besteed aan de lectuur van, en commentaar bij enkele hoofdstukken uit de Ethica van Aristoteles en een tweetal teksten van Immanuel Kant.

Onderwijsvorm
Hoorcollege.

Literatuur
Een reader met primaire teksten (ongeveer 150 pagina’s).

Docent
Prof. dr. Paul van Tongeren was hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Data
Wekelijks op donderdag van 25 oktober t/m 6 december van 15.30 – 17.15 uur

CURSUS
donderdag 25 oktober 2018 - donderdag 6 december 2018
15:00 tot 17:00
Nijmegen
kosten : €214

inschrijven

via het web
per e-mail

organisatoren

Radboud Enrichment

Meer informatie over dit evenement vindt u bij Radboud Enrichment.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.