Home Auteurs Moritz Schlick

Moritz Schlick (1882-1936) was een Duits filosoof en de oprichter van de Wiener Kreis, een groep filosofen en wetenschappers die als doel had de wetenschap en het denken van irrationele tendensen te zuiveren. In zijn hoofdwerk Allgemeine Erkenntnislehre (1918) verdedigde Schlick de opvatting dat kennis alleen op de logica en zintuiglijke waarnemingen kan worden gebaseerd. Behalve met kenleer hield hij zich bezig met ethiek. Vanwege zijn kritiek op het nazisme werd hij in 1936 vermoord door een student.

Artikelen geschreven door Moritz Schlick