Home Auteurs Damiaan Denys

Damiaan Denys (1965) is psychiater en filosoof. Als psychiater bestrijdt hij overdreven angstgevoelens. Als filosoof weet hij dat angst hoort bij het bestaan en verwondert hij zich juist over onze wanhopige poging die onder controle te houden. Angst is namelijk onlosmakelijk verbonden met het menselijke bestaan, aldus de filosoof – en dat is zeker niet alleen negatief. ‘In de angst ervaren we dat we vrij zijn’, zegt hij in het een interview met Filosofie Magazine.

Sinds 2007 werkt Denys als hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op angst-, controle- en dwangstoornissen. Hij onderzoekt vragen uit de psychiatrische praktijk met fenomenologie, genetica en hersenbeeldvorming. En hij behandelt patiënten met Deep Brain Stimulation (diepe hersenstimulatie), waarbij elektroden worden aangebracht in de hersenen van iemand met een psychiatrische aandoening.

Denys geeft regelmatig publiekslezingen op het snijvlak van filosofie, psychiatrie en neurowetenschappen over angst, controle, vrijheid, zekerheid, hersenstimulatie en geluk. Hij sprak onder meer voor de Filosofie Nacht in Amsterdam en was te gast in diverse radio- en televisieprogramma’s waaronder Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door. Zondag 30 augustus 2015 stelt hij zijn ideale televisie-avond samen in het televisieprogramma Zomergasten.

Pitstopsessie Vught
Op maandag 26 juni 2017 spreekt Damiaan Denys in het kloosterhotel ZIN over angst en controle in organisaties. Bezuiniging, reorganisatie, fusie, sanering – het zijn woorden die we op de werkvloer liever niet horen, omdat ze ons doen huiveren. Hoe zorgen we ervoor dat angst voor verandering ons niet verlamt, maar juist in beweging zet? Tijdens deze Pitstopsessie biedt Denys handvatten.

Nederland op de sofa
Donderdag 26 november 2015 spreekt Damiaan Denys over het onderscheid tussen normaliteit en abnormaliteit tijdens Nederland op de sofa.

Artikelen geschreven door Damiaan Denys