Home Auteurs Erik Heijerman

Artikelen geschreven door Erik Heijerman

Ten geleide: Diepgang

‘Jubileumfeestje zonder diepgang,’ kopt Trouw deze ochtend op de pagina Cultuur & Media over het Festival Over het IJ. ‘“The Promised Land” is vooral vorm, die er prachtig uitziet en een mooie historische sfeer oproept, maar nauwelijks enige diepgang krijgt. Het is een euvel waaraan meer voorstelling op Over het… Read More

Lees meer

Diepe muziek

‘De componist openbaart het diepste wezen van de wereld en spreekt de diepste wijsheid uit, in een taal die zijn rede niet kan verstaan. In heel deze uiteenzetting van de muziek heb ik duidelijk proberen te maken, dat zij in een universele taal het diepste wezen, het “op zichzelf” van… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: Grensovergangen

Vorig jaar nam Herman De Dijn afscheid als hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Ter gelegenheid van zijn emeritaat verscheen een bundel artikelen met als titel Grensovergangen. Centraal daarin staat de reflectie over de geesteswetenschappen. Deze term wordt door De Dijn nadrukkelijk gehandhaafd, tegen de tendens… Read More

Lees meer

Ten geleide: Klimaat en duurzaamheid

Klimaatverandering is hot. Maar de meningen van wetenschappers en politici hierover verschillen enorm. Sommige wetenschappers beweren dat het helemaal niet mogelijk is om vast te stellen dat het klimaat verandert door toedoen van de mens; anderen zeggen juist dat het onzinnig is om de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen… Read More

Lees meer

Ten geleide: Literatuur voor filosofen

Literatuur voor filosofen, die is er natuurlijk genoeg. Maar als we ons beperken tot literaire werken, aan welke boeken heeft een filosoof dan iets? Er zijn nogal wat literaire auteurs die filosofie in hun romans verwerken, ook in Nederland: M. Februari, Connie Palmen, Désanne van Brederode, Joke Hermsen, Harry Mulisch… Read More

Lees meer

Wittgenstein en de muziek

Het is een bekend feit dat Wittgenstein een grote belangstelling voor muziek had, en ook dat er verspreid over zijn werk tal van opmerkingen over te vinden zijn. Maar hoewel er bibliotheken volgeschreven zijn over de meest uiteenlopende aspecten van Wittgensteins filosofie, is aan deze opmerkingen opmerkelijk genoeg nauwelijks systematisch… Read More

Lees meer

Ten geleide: De andere Wittgenstein

‘De andere Wittgenstein’ is een uitdrukking die lijkt te veronderstellen dat er een soort standaard-Wittgenstein bestaat, die bij iedereen bekend is en geen nadere toelichting behoeft. Nu behoeft Wittgenstein bijna altijd toelichting, en wie beweert dat er een standaard-Wittgenstein bestaat moet dan eerst maar eens beschrijven wie dat is. Wittgenstein… Read More

Lees meer