Home Wijsgerig Perspectief nr 1/2022
Wijsgerig Perspectief - #2 2022

Wijsgerig Perspectief nr 1/2022

Cover afbeelding voor Wijsgerig Perspectief nr 1/2022
Gezondheidszorg op de grens
Gezondheidszorg op de grens
Voor leden

Gezondheidszorg op de grens

De natiestaat ontzegt veel mensen zonder wettig verblijf de toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg, stelt Dirk Lafaut. Hij onderzoekt hoe we voorbij landsgrenzen voor deze groep kunnen zorgen.

Lees meer

Hoe zorg radicaal anders kan

Applaus voor ‘onze helden van de zorg’ weerklonk in maart 2020, tijdens de eerste winter van de verschillende bestuurlijke, ecologische en medische crises die het Covid-19 virus veroorzaakte en blootlegde. De toejuiching was een collectief moment van aandacht voor de doorgaans onzichtbare krachten die repareren, ondersteunen, verzorgen, onderhouden, bevoorraden, schoonmaken… Read More

Lees meer
Het goede leven met dementie
Het goede leven met dementie
Voor leden

Het goede leven met dementie

Het idee dementie te krijgen boezemt de meesten van ons angst in. Met het Dementia Letter Project onderzocht Annelieke Driessen alternatieve voorstellingen van een leven met deze ziekte.

Lees meer
Relatie-anarchie. Hoe wij zonder het kerngezin beter voor elkaar kunnen zorgen
Relatie-anarchie. Hoe wij zonder het kerngezin beter voor elkaar kunnen zorgen
Voor leden

Relatie-anarchie. Hoe wij zonder het kerngezin beter voor elkaar kunnen zorgen

Zodra we zorg als arbeid bekijken, zien we dat het huwelijk, het kerngezin en andere liefdesverhoudingen een centrale rol vervullen in de economie. Volgens Sophie Jossi-Silverstein is relatie-anarchie essentieel voor de hervorming van liefdes- en zorgrelaties en de samenleving als geheel.

Lees meer
Zorgen als een uiting van liefde
Zorgen als een uiting van liefde
Voor leden

Zorgen als een uiting van liefde

Volgens Mehri Zamanbin en Zouhair Hammana zijn veel vormen van zorg patriarchaal, kapitaalbevestigend en eurocentrisch. Als alternatief stellen zij ‘ishq voor: een manier van zorgen die liefde en collectiviteit centraal stelt. 

Lees meer
Tegen de uitputting
Tegen de uitputting

Tegen de uitputting

We koesteren tegenwoordig zeer hooggespannen verwachtingen ten aanzien van werk. We zien werk als meer dan iets wat voorziet in ons levensonderhoud. Het moet ons niet alleen een houvast in de wereld bieden, ook ontlenen we er veel van onze identiteit aan. Door te werken ontwikkel je jezelf en geef… Read More

Lees meer
Een klein experiment
Een klein experiment

Een klein experiment

Als één object de gruwelen van de plasticvervuiling belichaamt, en dan specifiek voor het zeeleven, dan is dat wel het wattenstaafje. Sewage Surfer (2017) van Justin Hofman is waarschijnlijk de meest iconische foto, al is het zeker niet de meest schrijnende. Nee, dan de foto’s van Paolo de Oliveira, waarop… Read More

Lees meer
De dosis maakt het medicijn
De dosis maakt het medicijn

De dosis maakt het medicijn

Stel, je belandt met een Covid-19 infectie in het ziekenhuis en de arts behandelt je met een geneesmiddel. Zal het medicijn dan beter werken naarmate je er meer van inneemt? Wanneer is vergif giftig, en in welke situatie en hoeveelheden heeft het genezende eigenschappen? Het is voor iedereen duidelijk dat… Read More

Lees meer
Een klein experiment
Een klein experiment

Een klein experiment

Als één object de gruwelen van de plasticvervuiling belichaamt, en dan specifiek voor het zeeleven, dan is dat wel het wattenstaafje. Sewage Surfer (2017) van Justin Hofman is waarschijnlijk de meest iconische foto, al is het zeker niet de meest schrijnende. Nee, dan de foto’s van Paolo de Oliveira, waarop… Read More

Lees meer