Home Wijsgerig Perspectief nr 1/2022
Wijsgerig Perspectief - #2 2022

Wijsgerig Perspectief nr 1/2022

Cover afbeelding voor Wijsgerig Perspectief nr 1/2022
Hoe zorg radicaal anders kan
Hoe zorg radicaal anders kan
Ten geleide

Hoe zorg radicaal anders kan

Applaus voor ‘onze helden van de zorg’ weerklonk in maart 2020, tijdens de eerste winter van de verschillende bestuurlijke, ecologische en medische crises die het Covid-19 virus veroorzaakte en blootlegde. De toejuiching was een collectief moment van aandacht voor de doorgaans onzichtbare krachten die repareren, ondersteunen, verzorgen, onderhouden, bevoorraden, schoonmaken… Read More

Lees meer
Gezondheidszorg op de grens
Gezondheidszorg op de grens
Essay

Gezondheidszorg op de grens

De natiestaat ontzegt veel mensen zonder wettig verblijf de toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg, stelt Dirk Lafaut. Hij onderzoekt hoe we voorbij landsgrenzen voor deze groep kunnen zorgen.

Lees meer
Het goede leven met dementie
Het goede leven met dementie
Essay

Het goede leven met dementie

Het idee dementie te krijgen boezemt de meesten van ons angst in. Met het Dementia Letter Project onderzocht Annelieke Driessen alternatieve voorstellingen van een leven met deze ziekte.

Lees meer
Relatie-anarchie. Hoe wij zonder het kerngezin beter voor elkaar kunnen zorgen
Relatie-anarchie. Hoe wij zonder het kerngezin beter voor elkaar kunnen zorgen
Essay

Relatie-anarchie. Hoe wij zonder het kerngezin beter voor elkaar kunnen zorgen

Zodra we zorg als arbeid bekijken, zien we dat het huwelijk, het kerngezin en andere liefdesverhoudingen een centrale rol vervullen in de economie. Volgens Sophie Jossi-Silverstein is relatie-anarchie essentieel voor de hervorming van liefdes- en zorgrelaties en de samenleving als geheel.

Lees meer
Zorgen als een uiting van liefde
Zorgen als een uiting van liefde
Essay

Zorgen als een uiting van liefde

Volgens Mehri Zamanbin en Zouhair Hammana zijn veel vormen van zorg patriarchaal, kapitaalbevestigend en eurocentrisch. Als alternatief stellen zij ‘ishq voor: een manier van zorgen die liefde en collectiviteit centraal stelt.

Lees meer
Tegen de uitputting
Tegen de uitputting
Uitgelezen

Tegen de uitputting

In deze rubriek leest, wikt en weegt een vakgenoot recent verschenen Nederlandstalige boeken of belangrijke vertalingen in het brede wijsgerige veld.

Lees meer
De dosis maakt het medicijn
De dosis maakt het medicijn
Affiniteiten

De dosis maakt het medicijn

Wat beweegt ons denken? In deze rubriek verschijnen de mooiste odes van het digitale platform Bij Nader Inzien in druk.

Lees meer