Home 04-2016
Wijsgerig Perspectief - #4 2016

04-2016

Migratie & grenzen

‘Migrantencrisis’ / ‘Vluchtelingencrisis’ New Keywords Collective & Yolande Jansen

Integratiedebat en grenswerk Rogier van Reekum

Asielrecht als mensenrecht Paul Cobben

De stem van de burger Lieke van der Veer

Cover afbeelding voor 04-2016
Column
Voor leden

Ten geleide: Migratie & grenzen

Nieuws over migratie staat vol angstterminologie. Het woord ‘crisis’ is nooit ver weg. Infographics met dikke rode pijlen die onze kant op wijzen vullen de krantenpagina’s. Het is normaal geworden om ‘migratiezaken’ als veiligheidsprobleem neer te zetten. De komst van asielzoekers wordt geassocieerd met criminaliteit, arbeidsmarktverdringing en cultuurvernietiging. Onze veronderstelde… Read More

Lees meer
‘Migrantencrisis’/ ‘Vluchtelingencrisis’
‘Migrantencrisis’/ ‘Vluchtelingencrisis’
Hoofdartikel

‘Migrantencrisis’/ ‘Vluchtelingencrisis’

Hoe geeft het asielsysteem vorm aan wie ‘vluchteling’ of ‘asielzoeker’ is? Auteurs van het New Keywords Collective beantwoorden deze vraag in een door Yolande Jansen ingeleid essay. Hun conclusie: termen rondom ‘migratie’ brengen aannames mee die beladen en controversieel zijn. Inleiding Het onderstaande artikel is een vertaling van een van… Read More

Lees meer
Voor leden

Een plek in de wereld

‘Het spreken over integratie bewijst dat er zoiets moet zijn als integratie’, schrijft Rogier van Reekum. Maar dat betekent niet dat wij ook weten wat er precies mee bedoeld wordt. Welke verwachtingen en verplichtingen brengt dit begrip met zich mee? Wat valt er na decennia debat nog te zeggen… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Asielrecht als mensenrecht

Het is moreel geboden ieder mens als mens te behandelen. Toch betekent dat in de praktijk niet dat iedereen recht op asiel krijgt. Paul Cobben gaat na welke argumenten er zijn om het recht op asiel af te wegen tegen andere rechten. Je hart draait ervan om in je lijf… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De stem van de burger

Van migranten thuis opvangen tot protesteren tegen hun komst op straat: burgers beginnen allerlei initiatieven omtrent vluchtelingen en asielzoekers. Lieke van der Veer legt uit wat acties van betrokken burgers zeggen over het huidige burgerschapsideaal en migratiebeleid. Politici appelleren steeds vaker aan burgers om te ‘helpen’ migratie te beheersen – een normaal… Read More

Lees meer
Recensie
Voor leden

Uitgelezen: Stervende graankorrels

In zijn nieuwe boek Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring onderzoekt Ruud Welten de notie openbaring niet vanuit een religieus, maar vanuit een filosofisch perspectief. Het gaat dan ook niet om een hogere macht die zich aan ons openbaart, maar om de openbaring van onze eigen… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Filosofie en beeld: Filosofie als zelfportret

De Nederlandse cineast Bert Haanstra maakte in de jaren vijftig van de vorige eeuw een korte documentaire over Rembrandt: ‘Rembrandt, schilder van de mens’. Het einde van de film is op YouTube te zien.* Het is een aaneenschakeling van zelfportretten van Rembrandt. Haanstra heeft die op locatie gefilmd, reizend langs… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De estafette: Onware kennis

Wetenschapper, maakt uw kennis van waarde voor de maatschappij!’ Deze roep om ‘valorisatie’ staat centraal in het Europese wetenschapsbeleid, maar het idee van waardevolle kennis geniet weinig aandacht als wetenschapsfilosofisch probleem. Thema’s als nut en waarde komen enkel in bijzinnen of conclusies aan bod, alsof ze raken aan, maar niet… Read More

Lees meer