Home 04-2014
Wijsgerig Perspectief - #4 2014

04-2014

Thema: WO I. De Groote Oorlog in ons hoofd

Filosofie als/versus oorlog. Nietzsche, Wittgenstein, Russell (auteur: Paul van Tongeren)
De Groote Oorlog als strijd tussen iconophilia en iconoclasme. Ernst Jünger en Louis-Ferdinand Céline (auteur: Vincent Blok)
Reanimatie van het Avondland. De idee Europa na de Groote Oorlog (auteur: Jeroen Vanheste)
Van gezworen pacifist tot utopische pragmatist. De artistieke worsteling met de waanzin en de noodzaak van de oorlog (auteur: Matthijs de Ridder)

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema: u leest lange artikelen over grote filosofen maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, de waarde van de natuur, oorlog en vrede.

Cover afbeelding voor 04-2014
Filosofie als/versus oorlog
Filosofie als/versus oorlog
Hoofdartikel

Filosofie als/versus oorlog

Friedrich Nietzsche nam in 1870 kort deel aan de enige oorlog in zijn leven; hij stierf op de drempel van de twintigste eeuw. Ludwig Wittgenstein maakte beide wereldoorlogen van die eeuw mee, net als Bertrand Russell. Ethicus en Nietzsche-specialist Paul van Tongeren onderzoekt de relatie tussen de oorlogen die zij… Read More

Lees meer

De Groote Oorlog als strijd tussen iconoclasme en iconophilia

Nadat de fysieke strijd in 1918 was beslecht, volgde een intellectuele strijd over de diepere betekenis van de Groote Oorlog. Ernst Jünger en Louis- Ferdinand Céline vochten beiden als soldaat aan het front, maar duiden deze oorlog in hun werk op geheel andere wijze. Vincent Blok, gepromoveerd op Jünger, confronteert… Read More

Lees meer

Reanimatie van het Avondland

 De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan het optimisme en vooruitgangsgeloof in Europa. Betekende dit het einde van de Europese cultuur, die was gebaseerd op de rede, vooruitgang en menselijkheid? Cultuurfilosoof Jeroen Vanheste, gepromoveerd op een studie naar T.S. Eliot, laat zien hoe grote literatoren bleven strijden voor herwaardering van… Read More

Lees meer

Van gezworen pacifist tot utopische pragmatist

Weerhield de oorlogsdreiging veel kunstenaars aanvankelijk van het omarmen van het nieuwe en het onbekende, een paar jaar later bleek de oorlog de grootste motor in de zoektocht naar de radicale verandering.’ Literatuurcriticus Matthijs de Ridder over de ideologische en filosofische worsteling in het artistieke denken tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Nooit… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: De betekenisvolle wereld van de waanzin

Filosoof en taalkundige Wouter Kusters maakte tot twee keer toe een psychotische episode door, werd opgenomen en belandde zelfs in de isoleercel. In Filosofie van de waanzin probeert hij deze psychotische episodes vruchtbaar te maken. In deze breedvoerige studie zet hij de filosofie in om de waanzin theoretisch te ontwarren… Read More

Lees meer

Filosofie en beeld: Hardingsoefeningen voor het oog

In Toergenjevs roman Vaders en zonen zegt hoofdpersoon Bazarov op zeker moment: ‘Een tekening stelt mij duidelijk voor ogen wat in een boek op tien volle bladzijden uiteengezet wordt.’ Bazarov spreekt hier eloquent een gedachte uit die voor ons nu, in een tijd waarin het beeld machtiger lijkt te zijn… Read More

Lees meer

De estafette: De illusie van onzekerheid

In het laatste weekend van augustus 2014 publiceerde NRC een bijlage waarin studenten van de Veerstichting als gastredacteur optraden. ONZEKER staat er met grote letters op geschreven. De bijlage noemt de huidige studenten, geboren na 1980, de ‘generatie van onzekerheid’, die kampt met angst voor het verlies aan traditionele zekerheden. Read More

Lees meer
Column

Ten geleide: De Groote Oorlog

De oercatastrofe van de twintigste eeuw. Het is een even gekende als wrange omschrijving van wat gemeenzaam de Groote Oorlog wordt genoemd. De vier jaren van de Eerste Wereldoorlog hadden inderdaad een rampzalige impact op het leven van miljoenen mensen. In eerste instantie op hen die met een persoonlijk verlies… Read More

Lees meer