Home 04-2010
Wijsgerig Perspectief - #4 2010

04-2010

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 04-2010
Column

Ten geleide: Kunst en engagement

In een tijd waarin de grote landelijke partijen willen bezuinigen op kunst en cultuur en waarin ook bij veel kiezers de legitimiteit van het cultuurbeleid ter discussie staat, is de vraag naar de maatschappelijke relevantie van kunst urgenter dan ooit. Waar kunst in tijden van voorspoed door velen als een… Read More

Lees meer
De onmogelijke terugkeer
De onmogelijke terugkeer
Hoofdartikel

De onmogelijke terugkeer

Vorig jaar deed de tentoonstelling ‘Modernologies’ musea in verschillende Europese steden aan, waaronder het Museu d’Art Contemporani in Barcelona en het Museum of Modern Art in Warschau. Deze tentoonstelling had als doel de logica achter de principes van het architecturale project van het modernisme en het postmodernisme opnieuw te onderzoeken. Read More

Lees meer

De ethiek van de autonomie

Literatuur leeft. Na een betrekkelijk stabiel maar sluimerend bestaan in de marges van de cultuurbijlagen is de literatuur sinds een jaar zowel de inzet als het mikpunt van een felle discussie. Aanstichter van deze discussie is hoogleraar moderne letterkunde Thomas Vaessens, die met zijn De revanche van de roman een… Read More

Lees meer

Weerloos raad geven

Als Friedrich Hölderlin (1770-1843) nog zou leven, zou hij zeggen dat wij vandaag de dag helemaal geen democratie hebben. De belangrijkste reden die hij hiervoor zou aandragen is dat kunst geen rol van betekenis meer speelt bij de vorming van onze gemeenschap. De werkelijke democratie treffen we volgens hem bij de oude… Read More

Lees meer

Kunst, engagement en recht

Vrijheid van kunst betekent dat de maker vrij is om de kunst te maken die hij wil. Hij is degene die bepaalt wat hij maakt en hoe hij het gemaakte naar buiten brengt. Het publiek kan verschillend op de naar buiten gebrachte kunst reageren en kan eventueel de kunstenaar vragen… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: De waarheid op de wand

In De waarheid op de wand. Psychoanalyse van het weten, het nieuwste boek van Hub Zwart, worden de literaire en de wetenschappelijke verbeelding op inspirerende wijze aan elkaar gekoppeld. Zo blijkt het schijnbaar fantastische beeld van de vampier, de levende dode die in de nachtelijke uren tevoorschijn komt om zich te… Read More

Lees meer
Film

De filosofische videotheek: Agora

Agora van de Spaanse cineast Alejandro Amenábar vertelt het leven van Hypatia, wellicht de enige vrouwelijke filosofe/ wetenschapster uit de oudheid (370-415). Niet die ene leerling die, eenmaal gezagsdrager, voortdurend haar pad kruist is haar echte tegenspeler, maar de culturele revolutie die zich tijdens haar leven voltrok en die ze met haar… Read More

Lees meer

De correspondenten: Spaghettidemocratie

Volgend jaar viert de Italiaanse staat zijn 150ste verjaardag. Het belooft een bo bastische farce te worden. Met veel vuurwerk en retoriek zal men proberen te verhullen dat Italië als eenheidsstaat mislukt is. Want behalve in uitzonderlijke gevallen, zoals onlangs het wk 2006, zijn er maar weinigen die zich werkelijk… Read More

Lees meer

De estafette: Experimentele filosofie

Veel filosofen hebben nog nooit een laboratorium van binnen gezien en houden dat graag zo. Filosoferen is reflecteren. Empirisch onderzoek doen is iets heel anders. Veel filosofen reflecteren op het empirisch onderzoek dat anderen hebben verricht. Een vraag die daarbij vaak centraal staat is welke consequenties wetenschappelijke ontdekkingen hebben voor… Read More

Lees meer