Home 04-2006
Wijsgerig Perspectief - #4 2006

04-2006

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 04-2006
Essay

De laïcité en haar minderheden

In dit artikel wordt betoogd dat het hedendaagse Franse secularisme een lange traditie voortzet waarin secularisme en assimilatiepolitiek met elkaar verweven waren. Hiertoe wordt de geschiedenis van de laïcité belicht, en in verband gebracht met de koloniale geschiedenis van Algerije en met de positie van de Franse joden in de… Read More

Lees meer
Essay

Al-‘almaniyya: de geschiedenis van een begrip

Wat is de verhouding tussen de islam als religie en de politiek? Hoe wordt hierover in de Arabische wereld gedacht? Dit artikel traceert de belangrijke momenten van dit debat sinds de negentiende eeuw tot aan de jaren tachtig van de twintigste eeuw tegen de achtergrond van de politieke modernisering en… Read More

Lees meer
Essay

De islamitische receptie van westerse politieke filosofie in haar politieke context

   De overname van de idee van de moderne, centrale soevereine staat als middel tot modernisering van bovenaf, heeft de islam in een nieuwe, nog niet verwerkte positie gebracht. Want (volks)soevereiniteit betekent zelfwetgeving en dat is iets nieuws in die wereld. Hoe verhoudt de zelfwetgeving zich tot de goddelijke… Read More

Lees meer
Islam en verlichting
Islam en verlichting
Hoofdartikel

Islam en verlichting

‘Ik had in geen tijden zo’n verzameling regelrecht materialisme gezien. Eén jonge Turk zat zelfs te lezen in dat handboek van het atheïsme, D’Holbachs Système de la nature! Dat boek was duidelijk intensief gebruikt; veel van de opmerkelijkste passages waren aangestreept, vooral de wiskundige bewijzen van de absurditeit van het… Read More

Lees meer
Column

Ten geleide: Islam & Verlichting

Het lijkt de laatste jaren gemeengoed om islam en verlichting als twee elkaar uitsluitende grootheden te presenteren. In de media leest men regelmatig over de achterlijkheid van de islam, waarmee op zijn minst twee oordelen zijn geveld. Ten eerste wordt met de term achterlijkheid gesuggereerd dat de islam is ‘achtergebleven’. Read More

Lees meer