Home 04-2005
Wijsgerig Perspectief - #4 2005

04-2005

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 04-2005
Column

Ten geleide: John Stuart Mill

Genius can only breathe freely in an atmosphere of liberty, aldus John Stuart Mill in On Liberty, en er is in zijn werk geen zin te vinden die zijn filosofische inzet alsook de spanning, beter beschrijft. Hoewel Mill wordt gezien als een democraat en liberaal in hart en nieren, is… Read More

Lees meer
De tragedie van Mill
De tragedie van Mill
Essay

De tragedie van Mill

Het is beter om een ontevreden mens te zijn dan een tevreden varken; beter om een ontevreden Socrates te zijn dan een tevreden gek. En wanneer de gek of het varken een andere mening heeft, is dat omdat zij alleen hun kant van de kwestie kennen. De andere partij… Read More

Lees meer
De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip
De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip
Essay

De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip

Wie ‘Mill’ zegt, zegt in eerste instantie bovenal ‘vrijheid’ en ‘utilisme’. In hun onderling verband vormen deze begrippen nog steeds een sterke verwoording van het zelfbegrip van de moderne mens. In de maakbare, nieuwe wereld van het modernisme ervaart de mens de mogelijkheid en wenselijkheid, de wereld naar eigen… Read More

Lees meer
Mills economie: instrument tot vooruitgang
Mills economie: instrument tot vooruitgang
Essay

Mills economie: instrument tot vooruitgang

Meer dan een halve eeuw domineerde John Stuart Mills Principles of Political Economy (1848) het denken over economie. Met Alfred Marshalls Principles of Economics (1890) kwam een einde aan deze hegemonie. Voorzover zijn economisch gedachtegoed al niet in de vergetelheid raakte, kreeg de beoordeling van Mill als economist al… Read More

Lees meer
John Stuart Mill: het conflict tussen Verlichting en Romantiek
John Stuart Mill: het conflict tussen Verlichting en Romantiek
Hoofdartikel

John Stuart Mill: het conflict tussen Verlichting en Romantiek

‘Mill is zijn leven lang een zoeker der waarheid gebleven. Nieuwe waarheden te ontdekken was hem zoo aangenaam, dat hij er gaarne de moeite voor over had al zijne oude overtuigingen in verband met de nieuwe ontdekking aan eene herziening te onderwerpen, en dat het hem tamelijk onverschillig was… Read More

Lees meer