Home 03-2019
Wijsgerig Perspectief - #3 2019

03-2019

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema. In deze editie staan klimaat en catastrofes centraal. Verschillende denkers bespreken uiteenlopende onderwerpen, van het antropoceen tot de vraag of we nog wel kinderen mogen krijgen. Aan de hand van de volgende artikelen onderzoeken we dit actuele thema:

Ten geleide
Klimaat & catastrofe
Jeroen Hopster

Het einde van de wereld
Lisa Doeland

Wat is natuur nog in het antropoceen?
Sjaak Swart

Mogen we nog kinderen krijgen?
Tim Meijers

De tijden van mens en aarde
Mathijs Boom

Uitgelezen
Extinctie
Wouter Kalf

Filosofie en beeld
Denkbeeldige constructie
Wouter de Vries

De estafette
De Pod
Dara Ivanova

Cover afbeelding voor 03-2019
Ten geleide: Klimaat & catastrofe
Ten geleide: Klimaat & catastrofe
Korte uitleg
Voor leden

Ten geleide: Klimaat & catastrofe

Onlangs verdedigde historicus Joachim Radkau de ecologische beweging tegen het verwijt dat zij in het verleden te somber is geweest. Die somberheid diende een doel, meende Radkau: mensen mobiliseren, de politiek in beweging krijgen. Het beeld van de catastrofe was nodig om tot handelen aan te zetten. Maar hoe vorm… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Het einde van de wereld

In tijden van klimaatopwarming ligt angst voor het einde op de loer, schrijft Lisa Doeland. Maar over wat voor einde hebben we het dan precies? En is het einde van de wereld niet eigenlijk al aangebroken? Het einde van de wereld wordt doorgaans voorgesteld als groots en veelomvattend, als… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Wat is natuur nog in het antropoceen?

We leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mens overal op aarde zijn invloed doet gelden. Sjaak Swart gaat op zoek naar de betekenis van natuur in deze tijd. Bestaat er nog wel ‘echte natuur’? Natuur is voor tevredenen of legen. En dan: wat is natuur nog… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Mogen we nog kinderen krijgen?

Kinderen krijgen vergroot je ecologische voetafdruk enorm. Hebben wij dan een morele verplichting om ons niet voort te planten? Nee, betoogt Tim Meijers. Maar we moeten de ethiek van de voortplanting wel serieus nemen. Stel dat je ervan overtuigd bent dat je een morele verplichting hebt om duurzamer te… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De tijden van mens en aarde

In dit tijdperk raken de geologische en de menselijke geschiedenis vervlochten. Dat was ook eind achttiende eeuw het geval, toen de prehistorie met miljoenen jaren werd opgerekt. Mathijs Boom onderzoekt de historische parallel tussen beide wereldbeelden. Klimaatverandering confronteert wetenschappers in allerlei disciplines met grote vragen over de toekomst van… Read More

Lees meer
Voor leden

On-denken

René ten Bos’ nieuwste boek Extinctie is fantastisch. Of althans, het onderwerp stemt natuurlijk somber, maar de filosofische analyse van extinctie is fantastisch. Het boek bestaat uit twee delen die achtereenvolgens het uitsterven van diersoorten en de mogelijke extinctie van de mens bespreken. De belangrijkste vraag in het boek is:… Read More

Lees meer
Voor leden

Denkbeeldige constructie

‘Voorwaar wanneermen dat over-wijde Vak der Zee, sichselven eenmaal geheel droog en van Water ledig geput, voor oogen of in gedachten brengd; soo moetmen verbaast staan over de verschrikkelijke grootte des dings. En op datwe dese bedenking met een sienelijk voorbeeld mochten ondersteunen, hebben wy hier den Aard-kloot, van tweederlei… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

De estafette: De Pod

Waant u zich weleens in een andere wereld? Misschien dwaalt u in gedachten wel door het Amazonewoud of het Himalayagebergte, terwijl u achter uw bureau de zoveelste e-mail probeert te beantwoorden. Mocht dit herkenbaar klinken, wees dan gerust: u bent niet alleen. Ikzelf reed zojuist door Monument Valley in de… Read More

Lees meer