Home 03-2014
Wijsgerig Perspectief - #3 2014

03-2014

Thema: Marcuse

Tussen totale beheersing en totale revolutie. (door Robin Celikates en Sina Talachian)
Eros en techniek: De ambivalente rol van de techniek. (door Pieter Lemmens)
Het persoonlijke is politiek: een herlezing na 50 jaar. (door Henk Procee)

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema: u leest lange artikelen over grote filosofen maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, de waarde van de natuur, oorlog en vrede. 

Cover afbeelding voor 03-2014
Voor leden

De estafette: Een nieuw soort kolonialisme

‘De belangrijkste vraag waar wij nu mee te maken hebben, is hoe te overleven als mensheid en aarde. Filosofen hebben daarom de plicht een duurzame wijze van leven te bepleiten contra consumentisme. We behoren te wijzen op de schaduwzijden van liberalisme en kapitalisme, de gevaren van ongebreidelde vrijheid gecombineerd met… Read More

Lees meer
Voor leden

Filosofie en beeld: Nadenken over Kevin

‘So many stories are determined before they start’, schrijft Eva Katchadourian in de tweede brief van de in 2003 verschenen roman in brieven We need to talk about Kevin. De roman ligt ten grondslag aan de door Lynne Ramsay geregisseerde gelijknamige film, die in 2011 in de bioscopen kwam. Het… Read More

Lees meer
Voor leden

Warm aanbevolen: Op de vleugels van Icarus

De verhouding tussen mens, moraal en techniek is het centrale thema in het werk van de Twentse filosoof Peter-Paul Verbeek. Als geen ander weet hij onderhoudend en toegankelijk over dit thema te schrijven en aan de hand van veel sprekende voorbeelden van oude en nieuwe technologieën duidelijk te maken waarom… Read More

Lees meer
Voor leden

Het persoonlijke is politiek

‘Met Marcuse wordt een marxist beschreven die geen marxist, een heideggeriaan die geen heideggeriaan, een freudiaan die geen freudiaan, een hegeliaan die geen hegeliaan, en een utopist die geen utopist was.’ Henk Procee herlas zijn werk bijna vijftig jaar na zijn eerste kennismaking met Marcuse: ‘Ik vond het veel interessanter… Read More

Lees meer
Voor leden

Eros en techniek

Voor Marcuse is de techniek zowel het instrument van de overheersing als het potentiële voertuig van emancipatie en bevrijding. Pieter Lemmens laat zien dat we die ambivalentie van de techniek beter kunnen begrijpen vanuit wat de Franse filosoof Bernard Stiegler het farmacologische – tegelijkertijd toxische en genezende – karakter van… Read More

Lees meer
Voor leden

Tussen totale beheersing en totale revolutie

‘Waar mensen in het Westen zichzelf graag opvatten als vrij, laat Marcuse zien dat ook zij leven in een repressieve samenleving, ook al zijn de vormen van onderdrukking meer verborgen.’ Robin Celikates en Sina Talachian bespreken de spanning in Marcuses theorie tussen de dominante krachten van de eendimensionaliteit en de… Read More

Lees meer
Marcuse versus ‘het systeem’
Marcuse versus ‘het systeem’
Hoofdartikel
Voor leden

Marcuse versus ‘het systeem’

De eendimensionale mens van Marcuse brengt in de jaren zestig een rebellie op gang die zich richt tegen het autoritaire karakter van de heersende cultuur. Heeft het iets opgeleverd? René Boomkens: ‘Alles is sindsdien veranderd, en alles is precies hetzelfde gebleven.’ Alles anders? Het is opvallend dat een boek… Read More

Lees meer
Column
Voor leden

Ten geleide: Marcuse

Bovenop de eenvoudige grafsteen van Herbert Marcuse (1898-1979) staan met uitroepteken de letters gebeiteld: ‘Weitermachen!’. Doorgaan! Dit was zijn levensmotto, dat hij dan ook veelvuldig aanhaalde in lezingen en discussies. In dit nummer van Wijsgerig Perspectief wordt ook weiter gemacht. In 1964, nu vijftig jaar geleden, verscheen zijn boek One… Read More

Lees meer