Home 03-2010
Wijsgerig Perspectief - #3 2010

03-2010

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 03-2010
Column

Ten geleide: Economie en vertrouwen

Twee jaar financiële en economische crisis, waarin iedereen iedereen lijkt te wantrouwen, heeft alom geleid tot een roep tot herstel van het vertrouwen. Alle vier bijdragen in dit nummer van Wijsgerig Perspectief gaan over dit vertrouwen, niet alleen in de financiële (Vandevelde) en monetaire sector (Berns), maar ook in de economie in… Read More

Lees meer
Hoofdartikel

De kredietcrisis als morele crisis

De val van het communisme in de Sovjet-Unie en in Oost-Europa consacreerde niet alleen de triomf van het kapitalisme als economisch systeem, maar ook de triomf van Hayek over Keynes in het economisch denken, en misschien ook de triomf van het piecemeal social engineering van Popper over het utopische denken van de Frankfurter Schule. Maar reveleert… Read More

Lees meer

Monetair vertrouwen

‘I promise to pay the bearer on demand the sum of [1, 5, 10…] Pounds’ staat op elk Brits bankbiljet geschreven, voorzien van de handtekening van de Chief Cashier. Het geeft in één zin of zelfs in één woord aan waarom geld vertrouwen vergt: het is een belofte, een belofte dat… Read More

Lees meer

Vertrouwen in de economie

‘Our business centers around people and trust’ luidt de eerste zin van de business principles van ing; ‘Trusted, professional, ambitious’ zijn de drie kernwaarden van abn amro; ‘Naar herstel van vertrouwen’ luidt de titel van het rapport van de commissie- Maas dat de basis vormde voor de Code Banken die sinds 1… Read More

Lees meer

Geldkunst: De komedie van het verzilveren

‘Mijn werk is waarschijnlijk minder een oplichterij dan de echte valuta van de VS.’ De kunstenaar J.S.G. Boggs (1955) tekende zijn eigen geld en probeerde dit uit te geven. Hierbij hield hij zich aan enkele regels. Hij schreef zichzelf voor dat hij zijn tekeningen niet mocht verkopen (regel 1) en… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: De utopie van de vrije markt

In het najaar van 2008, ongeveer een jaar nadat de kredietcrisis was ontstaan, gaf de voorzitter van de Federal Reserve, Alan Greenspan, toe dat zijn vertrouwen in de zelfregulering van de financiële markten ongerechtvaardigd was. Hoe onwrikbaar hij dit vertrouwen achtte, wordt duidelijk uit de woorden die het NRC Handelsblad van 24… Read More

Lees meer
Film

De filosofische videotheek: The Thin Red Line

The Thin Red Line is een oorlogsfilm over de gevechten tussen Amerikaanse en Japanse troepen op het eiland Guadal canal tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film schetst verschillende Amerikaanse karakters, die ieder op hun manier met de oorlog en een onvertrouwde omgeving omgaan. Samen vormen ze Charlie Company. We zien deze… Read More

Lees meer

De correspondenten: Waarom Amerikanen (nog) niet van voetbal houden

Amerikanen hebben een nogal binaire kijk op de wereld, zowel de grote als kleine dingen des levens worden gezien in het kader van duidelijke tegenstellingen, die tussen goed en kwaad in het bijzonder. G.W. Bush’ opdeling van de wereld in voor- en tegenstanders – in een coalition of the willing en de axis… Read More

Lees meer

De estafette: Darwinistisch maatwerk voor mensenwerk

Het kan niemand zijn ontgaan: 2009 was het Darwin-jaar. Iedereen hoort nu te weten hoe uniek en krachtig Darwins idee van evolutie door natuurlijke selectie is, en hoe diepgaand ons begrip van de natuur en onszelf erdoor is veranderd. En het werk aan de evolutietheorie gaat door: de wetenschap staat nooit… Read More

Lees meer