Home 03-2006
Wijsgerig Perspectief - #3 2006

03-2006

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 03-2006
Geen politiek zonder strijd. Chantal Mouffe in het spoor van Carl Schmitt
Geen politiek zonder strijd. Chantal Mouffe in het spoor van Carl Schmitt
Essay

Geen politiek zonder strijd. Chantal Mouffe in het spoor van Carl Schmitt

 Chantal Mouffe herneemt de centrale gedachte van Carl Schmitt dat de antagonistische relatie tussen vriend en vijand constitutief is voor het politieke. Anders dan bij Schmitt leidt die idee bij haar tot een links en radicaal democratisch model voor een pluralistische samenleving. Een juiste appreciatie van de niet te elimineren… Read More

Lees meer
Essay

Politiek denken tijdens het interbellum. De discussie tussen Carl Schmitt en Leo Strauss

Schmitt staat in de vooroorlogse periode zeker niet alleen met zijn kritiek op de democratie, het liberalisme en de moderne cultuur. De discussie met tijdgenoot Leo Strauss verheldert de positie van Schmitt substantieel. Deze deelt immers Schmitts kritiek, maar tegelijk laat hij de vooronderstellingen en de tegenstrijdigheden ervan zien. Schmitts… Read More

Lees meer
Essay

Neutralisering en politisering van de religie. De actualiteit van Carl Schmitts probleemstelling

De geopolitieke spanningen aan het begin van de eenentwintigste eeuw hebben een nieuwe interesse in het werk van Carl Schmitt gewekt. Dat geldt ook voor zijn benadering van het vraagstuk van de relatie tussen religie en politiek. Schmitt zoekt hierbij aansluiting bij zulke uiteenlopende en incompatibele auteurs als Juan Donoso… Read More

Lees meer
De constanten in het werk van Carl Schmitt
De constanten in het werk van Carl Schmitt
Hoofdartikel

De constanten in het werk van Carl Schmitt

Vier invalshoeken, die met vier constanten van het oeuvre van Schmitt samenvallen, werden gekozen om zijn politiek bewogen leven te bespreken en de verscheidenheid en het controversiële karakter van zijn werken te presenteren: katholicisme, etatisme, nationalisme en antiliberalisme. Schmitt heeft, net als al zijn tijdgenoten, een politiek interessante periode meegemaakt… Read More

Lees meer
Column

Ten geleide: Carl Schmitt

Sinds enige tijd staat het politieke denken van Carl Schmitt (1888- 1985) opnieuw in de belangstelling. Vooral in Anglo-Amerikaanse kringen is zijn oeuvre momenteel aan een echte heropleving toe. De oorzaken daarvan zijn onmiskenbaar meervoudig, maar de actuele politiek-filosofische probleemstellingen rond de toekomst van de democratie in een postnationale constellatie… Read More

Lees meer