Home 02-2018
Wijsgerig Perspectief - #2 2018

02-2018

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema: u leest lange artikelen over grote filosofen maar ook over even tijdloze als actuele thema’s. Dit nummer, dat in het teken staat van technologie en ideologie, bevat de volgende artikelen:

Ten geleide
Technologie & ideologie
Jan Overwijk en Jeroen Hopster

Ideologische leegte rond techniek
Dick van Lente

Slaaf van het algoritme
Marjolein Lanzing

De ideologie van het macro-economisch model
Tom Kayzel

‘Het is tijd voor een linkse techniekpolitiek’
Een interview met techniekfilosoof Tsjalling Swierstra door Merel Talbi

Uitgelezen
Sluipende afhankelijkheid
Jeroen Hopster

Filosofie en beeld
De administratieve revolutie
Roel Griffioen

De estafette
Ethische zelfhulp
Ties van de Werff

Cover afbeelding voor 02-2018

Ten geleide: Technologie & ideologie

Met enige regelmaat klonk de afgelopen jaren de roep van wijlen Stephen Hawking en tech-ondernemer Elon Musk om waakzaam te zijn voor de autonome ontwikkeling van artificiële intelligentie. U kunt zich voorstellen dat hun roep gehoor vindt: als nota bene een astrofysicus en een tech-ondernemer waarschuwen voor de gevolgen van… Read More

Lees meer
Ideologische leegte rond techniek
Ideologische leegte rond techniek
Hoofdartikel

Ideologische leegte rond techniek

De westerse wereld beschouwt technische ontwikkeling al heel lang als vooruitgang. Maar er is een bijna even lange traditie van fundamentele kritiek, laat Dick van Lente zien. Een historisch essay over hoe de relatie tussen ideologie en technologie zich heeft ontwikkeld.

Lees meer
Mens en techniek

Slaaf van het algoritme

Wat betekenen slimme algoritmes die ons gedrag kunnen sturen voor onze privacy en autonomie? Marjolein Lanzing gaat in op de gevaren van algoritmes die ons gedrag beïnvloeden op basis van big data, en onderzoekt hoe deze beïnvloeding zich verhoudt tot onze democratie. Onze online omgeving wordt steeds meer op… Read More

Lees meer

De ideologie van het macro-economisch model

Een economisch model is geen neutrale techniek, maar juist een techniek die neutraliseert, schrijft Tom Kayzel. Hij beschrijft de geschiedenis van het macro-economisch model en de invloed daarvan op onze opvattingen over wat de politiek op economisch vlak vermag. In het najaar van 2016 kwamen in De Waag in… Read More

Lees meer

Tsjalling Swierstra: ‘Het is tijd voor een linkse techniekpolitiek’

Technologie is een vorm van machtsuitoefening, mede ingegeven door rechtse ideologieën als het cyber-libertarisme, zegt Tsjalling Swierstra, hoogleraar techniekfilosofie aan Maastricht University. Volgens Swierstra is het tijd voor een linkse techniekpolitiek. Hij ging in gesprek met redacteur Merel Talbi. Van techniek denken we vaak dat het een instrument is, iets… Read More

Lees meer

Uitgelezen: Sluipende afhankelijkheid

Is toegang tot het internet een mensen­recht? De Verenigde Naties hintten daarop in een rapport uit 2011, dat twee jaar geleden door een resolutie van de Mensen­rechtenraad nog eens werd onderstreept. We zouden het haast vergeten, overspoeld door recente zorgen over privacy, polarisering en propaganda in het digitale domein: het… Read More

Lees meer
Filosofie en beeld: De administratieve revolutie
Filosofie en beeld: De administratieve revolutie

Filosofie en beeld: De administratieve revolutie

Grofweg tussen het einde van de negentiende eeuw en de Tweede Wereldoorlog vindt er in Neder­land en omringende landen een ontwikkeling plaats die is beschreven als de ‘administratieve revolutie’. Het kantoor emancipeert zich in deze peri­ode, zo zou je kunnen zeggen, van een simpel bijvertrek van een winkel of fabriek… Read More

Lees meer

De estafette: Ethische zelfhulp

In deze rubriek vertelt een filosoof wat hij of zij het belangrijkste filosofische probleem van dit moment vindt en geeft daarna het stokje door. Hoe goed te leven? Voor het beantwoorden van deze tijdloze ethische vraag laten we ons regel­matig leiden door technologie en wetenschap. Om een antwoord te… Read More

Lees meer