Home 02-2016
Wijsgerig Perspectief - #2 2016

02-2016

Thema: Utopisch denken & doen
Utopia herontdekt – Lieven de Cauter

Met onder meer:
Ecowijsheid en mediawijsheid (auteur: Henk Oosterling)
Het onvoorwaardelijke basisinkomen (auteur: Philippe van Parijs)
Vooruitgangspessimisme (auteur: Rutger Classen)

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema: u leest lange artikelen over grote filosofen maar ook over even tijdloze als actuele thema’s zoals de spelende mens, de waarde van de natuur, oorlog en vrede. 

Cover afbeelding voor 02-2016
Voor leden

Ten geleide:Utopisch denken & doen

Eind jaren negentig wijdde Wijsgerig Perspectief een themanummer aan de utopie en het utopisch denken. Met het falen van de communistische utopie nog vers in het geheugen was de teneur van de artikelen overwegend kritisch. De titel van de redactionele inleiding luidde: ‘Utopie, leidraad of valkuil’. Hieruit spreekt al de ambigue… Read More

Lees meer
Utopia herondekt
Utopia herondekt
Hoofdartikel
Voor leden

Utopia herondekt

Utopie is vandaag de dag weer actueel, stelt Lieven de Cauter. Thomas More schreef al dat privébezit de bron is van alle kwaad. Tegenwoordig wordt steeds meer geprivatiseerd, van ons onderwijs tot ons water. Tijd voor een herontdekking van het gemeengoed.   De mensenstad, de polis, kunnen we geïnspireerd… Read More

Lees meer
Mens en natuur
Voor leden

Generaties zonder toekomst

U staat er misschien niet bij stil, maar een pak kiloknallers in de supermarkt is verbonden met het kappen van het tropisch regenwoud. In onze netwerksamenleving is alles politiek geladen, legt Henk Oosterling uit. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken: ‘doendenken’.   Een kleine dertig jaar geleden verscheen… Read More

Lees meer
Het onvoorwaardelijke basisinkomen
Het onvoorwaardelijke basisinkomen
Voor leden

Het onvoorwaardelijke basisinkomen

Iedere burger maandelijks een vast geldbedrag geven is een fantastisch idee, volgens Philippe van Parijs. ‘Het onvoorwaardelijke basisinkomen is een hele simpele, werkelijke utopie.’ Deze utopie, waarin werkelijke vrijheid en gelijkheid centraal staan, is nu al meer dan een filosofisch waanbeeld. In december van het jaar 1516 werd een opmerkelijk… Read More

Lees meer

Vooruitgangspessimisme

Het geloof dat onze kinderen het beter zullen hebben dan wij, is op de een of andere manier verloren gegaan, schrijft Rutger Claassen. Toch is dat geen reden tot pessimisme. Aan de hand van vier stellingen toont hij dat er nog genoeg stof is voor vooruitgangsdenkers. Vorig jaar schreef Marcel… Read More

Lees meer
Voor leden

Uitgelezen: Kunst als moraliteit

Rob van Gerwen, senior docent filosofie van de kunsten aan de Universiteit Utrecht, schreef met Moderne filosofen over kunst een nieuwe inleiding in de filosofie van de kunsten gezien vanuit wat hij ‘het moderne systeem van de schone kunsten’ noemt. De term ‘modern’ verwijst hier niet naar wat gewoonlijk ‘de… Read More

Lees meer
Voor leden

Filosofie en beeld: Het eerste zien

In het gedicht ‘Marc groet ’s morgens de dingen’ laat Paul van Ostaijen (1896-1928) ons door de ogen van een kind naar een kleine wereld kijken. Het beroemde vers uit 1924 begint zo: Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem ploem ploem dag… Read More

Lees meer
Voor leden

De estafette: Schone waarheid

Sinds Pierre Duhem uit zijn wetenschapshistorische analyse concludeerde dat een verzameling relevante empirische gegevens (waarnemingen en metingen) verenigbaar is met zeer verschillende theorieën, spreken we van de ‘Eerste Onderbepalings­ These’. Bovendien toetsen wetenschaps­ beoefenaren nooit een enkele bewering, maar altijd een verzameling beweringen, die gezamenlijk nodig zijn om tot een… Read More

Lees meer