Home 02-2014
Wijsgerig Perspectief - #2 2014

02-2014

Thema: Deleuze

Alles is een machine. Het systeem van Gilles Deleuze (door Arjen Kleinherenbrink)
De natuurfilosofie van Deleuze en Guattari (door Rick Dolphijn)
Literatuur en leven: compositie en affect (door Birgit Mara Kaiser)
Hersenen en beeldschermen (door Patricia Pisters)

Wijsgerig Perspectief is een extra verdieping naast Filosofie Magazine en komt 4 keer per jaar uit. Elke editie draait om één thema: u leest lange artikelen over grote filosofen maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, de waarde van de natuur, oorlog en vrede.

Cover afbeelding voor 02-2014
Column

Ten geleide: Deleuze

Ter gelegenheid van de verschijning van de nieuwe editie van het boek Filosofen van deze tijd vond er onlangs in de Rode Hoed te Amsterdam een debat plaats over de vraag welke filosofen thuishoren in een filosofische canon. De Franse filosoof Gilles Deleuze kwam hier niet ter sprake en ontbreekt… Read More

Lees meer
Alles is  een machine
Alles is  een machine
Hoofdartikel

Alles is een machine

Wetenschappers die stellen dat alles te reduceren is tot een spel van atomen en neuronen, gelovigen die alle gebeurtenissen terugbrengen tot de goddelijke wil – Gilles Deleuze noemt dit reflexmatige reacties op de overweldigende complexiteit van de realiteit. Die realiteit is volgens Deleuze juist een gefragmenteerd spel tussen steeds verschillende… Read More

Lees meer
Mens en natuur

De natuurfilosofie van Deleuze en Guattari

Denken in tegenstellingen als ‘natuur en cultuur’, ‘natuur en techniek’ en ‘natuur en mens’ is volgens Gilles Deleuze onjuist. Hiertegenover stelt hij een denken vanuit ongedifferentieerdheid, vanuit de krachten die zowel de mens als de omgeving maken. Filosoof en schrijver Rick Dolphijn schetst de hoofdlijnen van Deleuzes natuurfilosofie. Eind… Read More

Lees meer

Literatuur en leven

‘Om werkelijk te beginnen met denken, moeten we eerst leren vergeten wat denken is’, stelt Gilles Deleuze. Kunst en literatuur streven in grote lijnen hetzelfde doel na: voordat een kunstenaar of schrijver met een werk begint, moet hij eerst alle aangeleerde ideeën, alle meningen en traditionele opvattingen over kunst ontmantelen… Read More

Lees meer
Film

Hersenen en beeldschermen

Voor Gilles Deleuze bestaat er een relatie tussen film, filosofie en hersenen. Ze zijn verbonden door beweging. Een nieuw beeld, een nieuw concept vormt nieuwe hersencircuits. Filmwetenschapper Patricia Pisters ontwikkelt vanuit deze gedachte het concept van het neuro-beeld en biedt hiermee inzicht in de hedendaagse beeldcultuur.

Lees meer

Warm aanbevolen: Het ongrijpbare zelf

Vanaf het orakel van Delphi, waarvan de spreuk ‘Ken uzelf’ Socrates tot de wijsbegeerte inspireerde, en tot de hedendaagse narratieve theorieën over het zelf, is er een continue filosofische reflectie op de vraag wie of wat ‘het zelf’ eigenlijk is. Dat betekent echter niet dat door de geschiedenis van de… Read More

Lees meer

Filosofie en beeld: De rode ballon

In de zomer van 2010 was Maarten ’t Hart te gast in het VPRO- televisieprogramma Zomergasten. In gesprek met Jelle Brandt Corstius vertelde hij in de loop van de avond over de dag waarop hij in de Cineac in Rotterdam samen met zijn vader in 1957 de korte film Le… Read More

Lees meer

De estafette: De eeuwige wederkeer van het nieuwe

Een van de grote filosofische problemen van deze tijd is de tijd zelf, meer in het bijzonder de versnelling van de tijd. Vraag aan een willekeurig iemand hoe het met hem of haar gaat, en je hebt een grote kans dat het antwoord zal luiden: ‘Druk!’ Zoals de Duitse socioloog… Read More

Lees meer