Home 02-2010
Wijsgerig Perspectief - #2 2010

02-2010

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 02-2010
Column

Ten geleide: Populisme

Populisme. Sinds extreem rechts recent een bepaald soort salonfähigkeit heeft weten te verwerven in het democratische bestel wordt de term door zelfverklaarde democraten te pas en te onpas gehanteerd om bij voorkeur ‘rechtse’, maar bij uitbreiding ook alle andere tegenstanders te desavoueren die uit zijn op al te gemakkelijk politiek succes. Vanuit… Read More

Lees meer
Een populistische pandemie?
Een populistische pandemie?
Hoofdartikel

Een populistische pandemie?

Ruim twintig jaar geleden was populisme in de Lage Landen nog vrijwel onbekend, en ook elders in Europa werd er weinig over gesproken. Het leek een exotisch verschijnsel uit de Derde Wereld, waar duistere volksmenners de arme en ongeletterde massa ophitsten tegen het rijke Westen; of uit het verleden, toen… Read More

Lees meer
Politiek

Het ressentiment van het etnopopulisme

De opgang van populistische partijen heeft de afgelopen decennia een groeiend onbehagen laten zien, waarbij een misnoegd volk opstaat en zijn soevereiniteit terugvordert. Het populisme gaat daarbij in het verweer tegen enerzijds het politieke establishment, dat corrupt zou zijn, en anderzijds tegen de Andere – verpersoonlijkt door de vreemdeling –,die meerdere… Read More

Lees meer
Politiek

De plakkracht van het label ‘populisme’

Sinds de Fortuynrevolte is de term ‘populisme’ niet meer weg te denken uit het Nederlandse publieke debat. Enerzijds krijgen partijen als de SP, de PVV en Ton vaak het verwijt populistisch te zijn. Anderzijds vinden de traditioneel grote partijen zoals de PvdA en de VVD juist dat ze wat meer… Read More

Lees meer
Politiek

De democratie in de spiegel van het populisme

In de vorige bijdragen is terecht gewezen op het problematische karakter van het populisme, en inzonderheid op de bedreiging die ervan uitgaat voor de democratie. Aan deze kritische bedenkingen willen we hier generlei afbreuk doen. Toch is het nuttig onder ogen te zien dat het populisme ook een spiegel is… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: Ontologie en subjectiviteit

Is dat nu nodig, nog inleiding in Sein und Zeit? Een dergelijke vraag zou bij je kunnen opkomen wanneer je in de boekhandel staat en je oog op de ondertitel valt van de studie Ontologie en subjectiviteit van de jonge Leuvense filosoof Paul Heeffer. De wijsbegeerte kent echter veel werken die altijd opnieuw… Read More

Lees meer
Film

De filosofische videotheek: Amarcord

Er zijn films die we ‘klassiek’ noemen omdat ze een blijvende aandacht krijgen en verdienen, omdat ze binnen geijkte vormen de grote thema’s van leven en dood, liefde en leed, goed en kwaad voorbeeldig vertolken of omdat ze uitmunten in het oeuvre van een cineast die een algehele erkenning geniet. Read More

Lees meer

De correspondenten: L’arro seur arrosé

Met de brede maatschappelijke discussie over Nationale Identiteit dacht president Sarkozy een onverbiddelijke stemmentrekker in te zetten. Maar het debat ontspoorde volledig. De filosoof vindt dat jammer. Volgens hem is het thema belangrijk genoeg. Op het werkpaleis van de Franse premier is de voltallige regering begin februari bijeen voor… Read More

Lees meer
Essay

De estafette: Kennis delen in commercialiserende wetenschap

Er zijn maar weinig dingen die we helemaal op eigen kracht weten; het meeste hebben we van anderen. Epistemologen spreken hier over getuigenis als kennisbron. Het punt waarop de planeet Mercurius in haar baan het dichtst bij de zon staat, draait in de loop van de tijd om de zon. Einsteins algemene… Read More

Lees meer