Home 02-2009
Wijsgerig Perspectief - #2 2009

02-2009

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 02-2009
Column

Ten geleide: Foucault

Op 25 juni 2009 is het vijfentwintig jaar geleden dat Michel Foucault (Poitiers 1926 – Parijs 1984) overleed. Naar aanleiding daarvan belicht Wijsgerig Perspectief de betekenis van Foucaults werk en actuele relevantie ervan. Wat was in de toenmalige filosofische en maatschappelijke context de vernieuwing die Foucault bracht met concepten als discours, biomacht… Read More

Lees meer
De estafette: Footloose philosophy
De estafette: Footloose philosophy

De estafette: Footloose philosophy

Mooi woord: footloose. De Collins Cobuildomschrijft het als volgt: ‘Someone who is footloose has no responsibilties and commitments and so is free to do what they want and go where they want.’ In het woord zit van meet af aan een morele dubbelheid ingebakken. Enerzijds verwijst het naar vrijheid en ongebondenheid. Maar… Read More

Lees meer

De correspondenten: originalism

In Nederland kunnen we de Grondwet wijzigen. In de Verenigde Staten voegen ze amendments toe, maar blijven eerdere teksten staan. Slavernij is er afgeschaft, maar in de Amerikaanse Grondwet staat het nog. Het verleden wordt hier meegetorst. Het is alsof nieuwe afspraken in een huwelijk ertoe leiden dat het huwelijk ontbonden… Read More

Lees meer
Film

De filosofische videotheek: Rashomon

Wat bedoelen we eigenlijk met de uitdrukking ‘de waarheid spreken’? De film Rashomon, een klassieker van de Japanse cineast Akira Kurosawa, wil ons over deze vraag aan het denken zetten. Misschien is het daarom ook zo’n lastig te interpreteren film. Aanvankelijk lijkt de plot helemaal niet zo onduidelijk. Er is een… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: De rede en haar monsters

Op een beroemd schilderij van Goya heeft een man zijn hoofd te ruste gelegd op een tafel terwijl hij van alle kanten wordt belaagd door allerlei monsterachtige wezens. Dankzij de dubbelzinnigheid van het Spaanse woord sueño, dat zowel slaap als droom betekent, is dit schilderij onder filosofen misschien wel vooral bekend… Read More

Lees meer

Filosofie met het eigen bestaan als inzet

Bij Foucault was de band tussen leven en werk sterk, ook toen hij zichzelf buiten beeld probeerde te houden. In zijn werk uit de jaren voor zijn dood in 1984 verruilt Foucault de nadruk op de ‘macht’ voor een onderzoek naar de ‘zorg voor zichzelf’. Dit artikel geeft een overzicht en… Read More

Lees meer

Op zoek naar de macht

Macht bevindt zich niet alleen bij leidinggevenden en politici, maar overal. We zijn allemaal onderdeel van machtsrelaties, tussen docent en student, arts en patiënt, vader en zoon. ‘De wereld werd opeens zowel minder onschuldig als meer begrijpelijk’, vertelt Hans Achterhuis over zijn eerste kennismaking met de Franse filosoof Michel Foucault. Read More

Lees meer

Over het verschil tussen archeologie en genealogie

Ondanks een hardnekkige mythe die aan de basis ligt van een al even hardnekkige leespraktijk, is de naam van de auteur geen garantie voor de eenheid van het werk dat onder die naam verschijnt. Wat men misleidend een oeuvre noemt, is vaak door meer dan twee handen gemaakt en bestaat uit… Read More

Lees meer
Michel Foucault als psycholoog
Michel Foucault als psycholoog
Hoofdartikel

Michel Foucault als psycholoog

In de jaren vijftig raakte Michel Foucault gefascineerd door de fenomenologische psychologie. Vanaf de jaren zestig echter presenteert hij zichzelf als een ‘structuralist’ die slechts anonieme talige en architectonische structuren wil analyseren en die met nadruk wil afzien van elke interesse in de mens als individu of als subject. De… Read More

Lees meer