Home 02-2008
Wijsgerig Perspectief - #2 2008

02-2008

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.
 
* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 02-2008
Essay

De symbolisering van de gemeenschap

Symbolen, zo luidt de gemeenplaats, zijn een zaak van taal en kunst – van literatuur en plastische kunst, en ook wel van religie en spiritualiteit –, maar niet van politiek. Nochtans is de band tussen politiek en symboliek niet vreemd. Iedereen kent wel politieke symbolen of heeft het wel eens over symbooldossiers in de politiek. In wat volgt wil ik duidelijk maken dat dit te maken heeft met wat de politiek (ook altijd) doet: het symboliseren van de gemeenschap.

Lees meer
Essay

Ritueel gedrag is symboliseren

Dat in het rituele gedrag symbolen geen lege vormen zijn die buiten alle werkelijkheid zouden staan, is een uitdaging aan de moderniteit die in natuurwetenschappelijkheid haar hoogste kenniseisen vervuld ziet. In dit artikel nemen we een oud dispuut over de transsubstantiatie of wezensverandering in het ritueel of sacrament van de… Read More

Lees meer
Essay

Het symbool bij C.G. Jung

Het begrip ‘symbool’ definiëren is geen eenvoudige zaak. De vrije encyclopedie Wikipedia noemt het symbool ‘een teken, waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de representatie van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt’ (mijn cursivering). Voor Van Dale daarentegen is het symbool ‘een werkelijkheid die samenvalt met een… Read More

Lees meer
Over symbolen en symbolisch denken: inleiding
Over symbolen en symbolisch denken: inleiding
Hoofdartikel

Over symbolen en symbolisch denken: inleiding

Symbolen spelen in de geschiedenis van de mensheid een belangrijke rol. Op aanschouwelijke wijze, in de vorm van beelden en voorstellingen, geven zij gestalte aan zaken die niet direct voorgesteld kunnen worden, maar die niettemin als heel reëel ervaren worden. Zo staat boven de ingang van het oude hoofdgebouw van… Read More

Lees meer