Home 02-2007
Wijsgerig Perspectief - #2 2007

02-2007

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 02-2007
Essay

Leven zonder lichaam?

In dit artikel toets ik de vanzelfsprekende gedachte dat er een duidelijke grens is tussen mijn lichaam en andere lichamen aan de onderzoekspraktijk in de hedendaagse Levenswetenschappen. Het ontstaan van cellulair leven buiten het lichaam stelt de idee ter discussie dat leven altijd gebonden is aan een lichaam. Daarnaast wordt… Read More

Lees meer
Essay

De vele tijden van het lichaam

In de loop van de evolutie heeft het menselijk lichaam allerlei temporaliteiten ontwikkeld. Deze stellen bepaalde grenzen aan het lichaam. Recente ontwikkelingen in de chronobiologie weerleggen de veronderstelling dat deze grenzen eigen zijn aan het lichaam. Met behulp van het begrip ‘eigentijd’ betoog ik dat deze grenzen bepaald worden door… Read More

Lees meer
Essay

Grenzen aan de maakbaarheid

In het kunstwerk ‘The reincarnation of St. Orlan’ verbeeldt de Franse kunstenares Orlan de consequenties van de gedachte dat het menselijk lichaam construeerbaar zou zijn. Maar haar werk maakt tevens duidelijk waar de grenzen van die maakbaarheid liggen, namelijk in de beleving van het lichaam. In dit artikel licht ik… Read More

Lees meer
Grenzen aan het vreemde
Grenzen aan het vreemde
Hoofdartikel

Grenzen aan het vreemde

Dit themanummer is gewijd aan de grenzen van het lichaam. Een grens bepaalt wat tot het eigene behoort en wat niet. Vanuit verschillende perspectieven zullen wij de grenzen tussen het eigene en het vreemde thematiseren. In dit artikel leid ik deze problematiek in aan de hand van Jean-Luc Nancy’s filosofische… Read More

Lees meer
Column

Ten geleide: Grenzen van het lichaam

In de geschiedenis van de filosofie is het menselijk lichaam meestal opgevat als de tegenhanger van geest en rede. Het wordt gezien als iets wat we in bedwang zouden moeten houden ten gunste van onze hogere praktische en theoretische vermogens. Deze klassieke, dualistische opvatting is minstens vanaf Nietzsche onder druk… Read More

Lees meer