Home 01-2014
Wijsgerig Perspectief - #1 2014

01-2014

Vanouds is de notie van vergeving sterk verbonden met het christendom. Maar hoewel traditionele religie een steeds kleinere rol is gaan spelen, is de behoefte aan vergeving, zowel in de privésfeer als daarbuiten, niet kleiner geworden. In dit nummer van Wijsgerig Perspectief:

Wat is vergeving? (Paul van Tongeren)
Vergeving is vrijspraak (Gerrit Glas)
Hoe kunnen wij vergeven? (Renée van Riessen)
Vergeving in de politiek (Bas van Stokkom)

Wijsgerig Perspectief verschijnt 4 keer per jaar. Klik hier voor de mogelijkheden van een abonnement op Wijsgerig Perspectief.

Helaas is deze editie uitverkocht.

Cover afbeelding voor 01-2014
Column

Ten geleide: Vergeving

In deze editie van Wijsgerig Perspectief staat het thema Vergeving centraal. Vanouds is de notie van vergeving sterk verbonden met het christendom. Maar hoewel traditionele religie een steeds kleinere rol is gaan spelen, is de behoefte aan vergeving, zowel in de privésfeer als daarbuiten, niet kleiner geworden. Hank Heijn, de echtgenote van… Read More

Lees meer
Wat is vergeving?
Wat is vergeving?
Hoofdartikel

Wat is vergeving?

‘Wie om vergeving vraagt, doet iets anders dan degene die zich verontschuldigt’, stelt ethicus Paul van Tongeren. Verontschuldigen is gericht op het wegnemen van schuld, terwijl vergeving juist het erkennen van schuld veronderstelt. Wie om vergeving vraagt, geeft toe dat hij daar geen recht op heeft.

Lees meer
Schuld

Vergeving is vrijspraak

Vergeving is iets anders dan verzoening, stelt filosoof en psychiater Gerrit Glas. Verzoening kan pragmatisch zijn, maar vergeving gaat veel verder. In vergeving zetten we onszelf op het spel; ze vereist een innerlijke verandering, zonder zekerheid over de uitkomst. Maar alleen daardoor ontstaat er ruimte voor een ander leven –… Read More

Lees meer
Schuld

Hoe kunnen wij vergeven?

‘Als God schept, maakt Hij niets tot iets. Als Hij vergeeft, maakt Hij iets tot niets. En evenals de schepping is vergeving een wonder.’ Godsdienstfilosofe Renée van Riessen analyseert de daad van vergeving aan de hand van filosofen Jacques Derrida en Søren Kierkegaard. Is het wel mogelijk om altijd te… Read More

Lees meer
Schuld

Vergeving in de politiek: Een omstreden wijze van vrede stichten

‘No future without forgiveness’, stelt aartsbisschop Desmond Tutu. Als voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie streefde hij naar het vergeven van de blanken namens het zwarte volk. ‘Maar kún je eigenlijk wel namens anderen vergeving schenken?’, vraagt filosoof en strafrechtdeskundige Bas van Stokkum. Welke rol mag vergeving spelen in… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: dankbaar en aandachtig

De tachtigste verjaardag van een belangrijk en invloedrijk Nederlands filosoof die jarenlang hoogleraar was aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven, is het uitgelezen moment om terug te blikken op de denkweg die in die jaren is afgelegd. Tijdens een reeks ontmoetingen in Leuven ging Ger Groot… Read More

Lees meer

Filosofie en beeld: Sophie’s Choice

Kijken naar Sophie’s Choice is geen onverdeeld genoegen. De film – gesitueerd in 1947 – gaat over Sophie, een jonge Poolse vrouw die sinds zes maanden in de Verenigde Staten verblijft. Sophie ziet er slecht uit; ze heeft een grauw gezicht en wallen onder haar ogen, en haar blik is… Read More

Lees meer

De estafette: Wij zijn onze grote teen

Het meest prangende en dringende vraagstuk in de filosofie wordt de laatste jaren gevormd door de groeiende invloed van een relatief nieuwe religie, die van het sciëntisme. Sciëntisme is het onkritische geloof in en verheerlijking van de alleenzaligmakende waarheid van de (natuur)wetenschappen. Dit sciëntisme heeft vele gezichten, waarvan ik er… Read More

Lees meer