Home 01-2012
Wijsgerig Perspectief - #1 2012

01-2012

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 01-2012
Column

Ten geleide: Sportfilosofie

Hoewel het in de huidige naam ‘Wijsgerig Perspectief’ niet meer tot uitdrukking komt, gaat het nog steeds om een filosofisch tijdschrift met aandacht voor ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap. Het dragende idee daarbij is om wijsgerige reflectie op het menselijk leven in al haar uitingen te stimuleren en toegankelijk te… Read More

Lees meer
Spelregelwijzigingen in de sport
Spelregelwijzigingen in de sport
Hoofdartikel

Spelregelwijzigingen in de sport

Sportfilosofie heeft haar academische wortels in de jaren zeventig van de vorige eeuw, met de oprichting van de International Association for the Philosophy of Sport (in 1972) en het Journal of the Philosophy of Sport (1974). In Nederland heeft sportfilosofie een academische plek verworven aan het begin van de jaren negentig aan de… Read More

Lees meer

Classificatie, fair play en lichamelijk verschil

In 2009 verbeterde de achttienjarige Zuid-Afrikaanse hardloopster Mokgadi Caster Semenya het wereldrecord op de 800 meter. In een tijdsbestek van minder dan negen maanden verbeterde zij haar persoonlijke record op die afstand met zeven seconden en dat op de 1500 meter met vijfentwintig seconden. Voor de International Association of Athletics Federations (IAAF)… Read More

Lees meer

Voor het geld of voor de gladiolen?

De moderne Olympische Spelen werden in 1896 ingesteld op initiatief van de bevlogen Franse edelman Pierre de Coubertin. In de loop van de 115 jaar die de Spelen nu oud zijn, zijn het karakter en de context ervan aardig gelijk opgegaan met die welke sport in het algemeen doormaakte in… Read More

Lees meer

‘Het moet omdat het hoort’

‘Sporters horen een voorbeeldfunctie te hebben.’ Er is geen zin die vaker het sportgebeuren begeleidt dan deze. Niet alleen is het de vraag of deze stelling enige grond heeft (waarom is dat zo?), de kwestie is ook om welk voorbeeld het dan zou moeten gaan (wat is het?) en in welke richting deze… Read More

Lees meer
Film

De filosofische videotheek: Olympia

Films over de Olympische Spelen hebben een archetype: Olympia van Leni Riefenstahl, gemaakt in 1936 tijdens de Spelen in Berlijn en uitgebracht in 1938. De film heeft de reputatie een naziprent te zijn of toch ten minste een propagandafilm voor het toenmalige nationaalsocialistische regime. Kijken we vandaag naar Olympia, dan ontgaat het propagandistische element… Read More

Lees meer

Warm aanbevolen: De nieuwe Franse filosofie

De afgelopen twee decennia zijn veel van de Franse filosofen, die de wijsgerige agenda in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben bepaald, overleden. Terugblikkend op hun werk komen allerlei vragen op. In hoeverre was de populariteit van deze denkers een modeverschijnsel? Zullen hun denkbeelden de komende eeuw overleven?… Read More

Lees meer

De correspondenten: Business Ethics 101. Wiens droom?

Dit semester heb ik het genoegen business ethics te mogen doceren aan een universiteit in New York City. Volgens zowel de meer liberale als libertijnse medemens is bedrijfsethiek een oxymoron, een contradictio in terminis: de regels en het doel van de bedrijfspraktijk en de markt in het algemeen zijn incompatibel met het… Read More

Lees meer

De estafette: Klimaatverandering (2)

Sander Voermans idee dat klimaatverandering een moreel probleem vormt, acht ik correct. We hebben immers weet van de globale opwarming van de atmosfeer, maar handelen niet naar die kennis in het licht van onze wens om ook voor komende generaties een leefbare wereld veilig te stellen. Dat is ongewenst gedrag. Read More

Lees meer