Home 01-2009
Wijsgerig Perspectief - #1 2009

01-2009

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 01-2009
Film

De filosofische videotheek: Pollock

Hoeveel toeval aanvaarden we in de kunst? Verwachten we absoluut geprogrammeerde kunst? Is beheerste vormgeving een basiscriterium om kunst ‘kunst’ te kunnen noemen? Moet kunst het product of het resultaat zijn van een nauwgezette stielvaardigheid? We stellen ons deze vragen als we juist niet het standpunt van de kunstenaar, maar… Read More

Lees meer

De correspondenten: De negen van Tarnac

Al maanden is Frankrijk in de ban van de ‘negen van Tarnac’. Deze groep jongeren wordt verdacht van sabotageacties tegen een viertal tgv’s eind 2008. Hoofdverdachte is de  34-jarige Julien Coupat, een hoog gediplomeerde jongeman die samen met een groep vrienden het flitsende Parijs inruilde voor het boerenleven in de Corrèze. Read More

Lees meer

De correspondenten: Duitslands eerste filosofische bestseller

Het Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? van de Duitse filosoof Richard David Precht beleeft binnen anderhalf jaar tijd zijn twintigste druk en troont op de eerste plaats van de belangrijkste non-fictiehotlist van Duitsland, de Spiegel-Bestseller-Liste. Tegelijkertijd wordt het boek zeer kritisch ontvangen in de serieuze pers. In het boek… Read More

Lees meer

De estafette: Peter-Paul Verbeek

De relatie tussen mens en techniek neemt steeds gecompliceerder vormen aan. Nadat technologie in de afgelopen eeuw een rol is gaan spelen in vrijwel alle aspecten van ons dagelijks leven, is ze nu begonnen aan een opmars naar het menselijk lichaam. Innovaties als hersenimplantaten, gentherapie, embryoselectie en het kweken van… Read More

Lees meer
Essay

Levensbeschouwing en duurzaamheid

Als er iéts duurzaam kan worden genoemd, zijn het wel levensbeschouwingen. Vermoedelijk is bij de mens de reflectie op het eigen leven begonnen toen het cognitieve vermogen om te reflecteren ontstond. Rotstekeningen van tienduizenden jaren oud zijn de eerste tastbare aanwijzingen in die richting. En sindsdien is de mensheid blijven… Read More

Lees meer
Essay

Principes voor een duurzame politiek

Politiek gaat over het verenigen van gemeenschappelijke en conflicterende belangen in bindende collectieve besluitvorming op een wijze die door winnaars en verliezers kan worden aanvaard. In dit artikel baseer ik mij op het politiek gezaghebbende duurzaamheidsconcept van de Brundtlandcommissie in Our Common Future: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan… Read More

Lees meer
Essay

Tussen schaarste en overvloed?

Duurzaamheid: daar kun je niet tegen zijn, toch? Maar iets waar iedereen voor is, ontsnapt algauw aan een kritische bevraging. Waar hebben we het eigenlijk over? Er zijn vele definities van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en diverse duurzaamheidsmaten ontwikkeld. Dit artikel probeert duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Vanuit zo’n… Read More

Lees meer
Duurzame onzekerheid
Duurzame onzekerheid
Hoofdartikel

Duurzame onzekerheid

Hoe beoordelen we de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat verstaan we onder ‘duurzame ontwikkeling’? Deze twee met elkaar samenhangende vragen hebben grote politieke actualiteit en staan centraal in dit themanummer. In de maatschappij en politiek blijkt er verschil van inzicht te bestaan over allerlei aspecten van klimaat en duurzaamheid. Read More

Lees meer
Column

Ten geleide: Klimaat en duurzaamheid

Klimaatverandering is hot. Maar de meningen van wetenschappers en politici hierover verschillen enorm. Sommige wetenschappers beweren dat het helemaal niet mogelijk is om vast te stellen dat het klimaat verandert door toedoen van de mens; anderen zeggen juist dat het onzinnig is om de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen… Read More

Lees meer