Home 01-2008
Wijsgerig Perspectief - #1 2008

01-2008

Deze editie van Wijsgerig Perspectief is alleen online beschikbaar voor leden van filosofie.nl* via www.wijsgerigperspectief.nl. Lid worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Het tijdschrift Wijsgerig Perspectief verschijnt vier keer per jaar en biedt extra verdieping naast Filosofie Magazine. In Wijsgerig Perspectief leest u lange artikelen over grote filosofen zoals Albert Camus, Plato en Kierkegaard. Maar ook over even tijdloze als actuele thema’s: de spelende mens, vergeving, oorlog en vrede.

* Jaarabonnees van Filosofie Magazine en jaarabonnees van Wijsgerig Perspectief hebben automatisch toegang tot het volledige online archief.

Cover afbeelding voor 01-2008
Essay

Houellebecqs heimwee naar de mens

In dit artikel onderzoek ik hoe Mogelijkheid van een eiland van Michel Houellebecq kan bijdragen aan de filosofische en maatschappelijke discussie over de technologische verbetering van de mens. Wat is de mens, en wat moet hij worden? Mogen we de mens veranderen? Hoe moeten we (samen)leven in de toekomst? Daarbij… Read More

Lees meer
Essay

Een exploratie van de zintuiglijkheid

A la recherche du temps perdu van Proust lezen is binnen een reflectie op de zintuiglijkheid niets minder dan een feest. We raken via de rijke evocaties en metaforen in de werkelijkheid van oorden en plekken ondergedompeld. Dat wil zeggen dat we zelf deel gaan uitmaken van hun lijfelijkheid en… Read More

Lees meer
Essay

Odysseus en de strijd om het ‘zelf’

Is het niet vreemd om te zeggen dat een verhaal uit de achtste eeuw voor Christus ons iets kan vertellen over onze hedendaagse westerse cultuur? Hoe kan de beschrijving van een wereld die geregeerd wordt door goden, heksen, nimfen en allerlei mythische gedrochten bijdragen aan ons zelfbegrip? Dat is minder… Read More

Lees meer
Literatuur voor filosofen
Literatuur voor filosofen
Hoofdartikel

Literatuur voor filosofen

Men kan op diverse wijzen filosofische concepten op literaire werken toepassen, zij het dat niet alle wegen even vruchtbaar of adequaat afgelegd werden. In dit essay zal daarvan een overzicht gegeven worden en een voorstel voor een verantwoorde wijsgerige benadering van literatuur gedaan worden. Ten slotte zal deze werkwijze aan… Read More

Lees meer
Column

Ten geleide: Literatuur voor filosofen

Literatuur voor filosofen, die is er natuurlijk genoeg. Maar als we ons beperken tot literaire werken, aan welke boeken heeft een filosoof dan iets? Er zijn nogal wat literaire auteurs die filosofie in hun romans verwerken, ook in Nederland: M. Februari, Connie Palmen, Désanne van Brederode, Joke Hermsen, Harry Mulisch… Read More

Lees meer