Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

‘Wie niet goed op de hoogte is weet niet waarvoor hij kiest.’

In het zomernummer bespreekt schrijver en filosoof Jannah Loontjens het onlangs door Hans Warren en Mario Molengraaf vertaalde boek Politeia van Plato. Ze signaleert dat ook in Plato’s tijd veel mensen de democratie zagen als de beste staatsvorm, omdat dit hun een grote mate van vrijheid opleverde. Socrates signaleerde dat een democratische staatsvorm ook een risico met zich meebrengt.

‘Zodra burgers vrijheid als een absoluut goed gaan nastreven, ligt een omwenteling naar een dictatuur op de loer’

aldus Socrates in Politeia. Hij merkt op dat mensen alles wat maar een béétje naar gezag zweemt al snel ergerlijk en onverdraaglijk vinden.

‘Wie naar de leiders luistert, wordt een slaafse houding verweten, gebrek aan ruggengraat.’

Volgens Socrates laten mensen zich in onwetendheid graag leiden door emoties of kwaadsprekerij.

‘Wie niet goed op de hoogte is weet niet waarvoor hij kiest.’ 

Een bewijs dat in de huidige politiek ook keuzes worden gemaakt zonder dat mensen weten waar het over gaat zag Loontjens daags na de brexit:

‘De meest gegoogelde vraag in Engeland was toen ‘What is the European Union?’

Voor Socrates is het delen van kennis een belangrijke opdracht voor een staatsbestuur.

‘Wijs worden is het doel van je leven als mens. Het doel van een staat is het voortbrengen van wijzen.’

Loontjens concludeert dat democratie alleen goed kan functioneren als we zorgen voor goede scholing, kritisch blijven nadenken en rechtvaardigheid als kernwaarde verdedigen.

‘Laat je maatschappelijke keuzes niet door gevoelens leiden maar door argumenten en corrigeer je emoties als die op onzin gebaseerd blijken te zijn.’ 

Lees hier de boekbespreking van Het Bestel door Jannah Loontjens