Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

vrijdag 16 oktober 2020

Weekendlijstje: Voedsel en doneren

Friso van der Meer

Het Rode Kruis opende deze week giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. Is doneren een plicht? Een weekendlijstje met vijf filosofen over voedsel en doneren.

Peter Singer

De invloedrijke filosoof Peter Singer (1946) pleit in zijn ethiek voor effectief altruïsme, waarbij het gaat om zoveel mogelijk goeds doen. Hij ziet daarom het deels doneren van inkomen aan hulporganisaties als een plicht: het kost weinig en betekent veel. Weggeven geeft je het gevoel dat het leven de moeite waard is, aldus Singer. De donatieplicht vervalt echter bij onduidelijkheid over de besteding van het geld. Kies voor een betrouwbare en doelgerichte hulporganisatie.

Lees hier meer over Peter Singer.

Epicurus

Pijn vermijden en genot bereiken: dat is de kern van de levensleer van Epicurus (341 v.C. – 271 v.C.) is. Maat houden is van belang om tevredenheid te ervaren. Alleen door zelfcontrole en lange termijnvisie is volmaakte bevrediging mogelijk. Voedsel is natuurlijk en noodzakelijk, terwijl decadent eten natuurlijk maar niet-noodzakelijk is. Als hulp ervoor zorgt dat anderen ook in hun natuurlijke behoeftes kunnen voorzien, zou Epicurus dit toejuichen. Kom hier dan niet te veel voor uit, want zijn motto ‘leef in het verborgene’ benadrukt het vermijden van schijnwerpers.

Lees hier meer over Epicurus.

Pythagoras

Pythagoras  (ca. 572 v. C – ca. 500 v. C.) is vooral bekend van de gelijknamige wiskundige stelling. De wiskundige en filosoof geloofde ook in de onsterfelijkheid van de ziel. Na de dood van het lichaam kan de ziel volgens Pythagoras mogelijk zijn herintrede doen in een dier. Wanneer we vlees eten is het dus mogelijk dat we onze eigen voorouders consumeren. Om deze reden was Pythagoras erop tegen om dieren als voedsel te beschouwen. Als vegetariër beperkte hij zich tot plantaardig eten. Pythagoras zou dan ook zeggen: Geld doneren en inzamelen voor voedselpakketten is een nobel streven, maar dan wel voedsel zonder dieren erin.

Lees hier meer over Pythagoras. 

Adam Smith

Voor Adam Smith (1723 – 1790) legt het verschaffen van hulp in handen van de samenleving en niet bij de staat. Hij doet hierbij een beroep op het individu. Een goede maatschappij begint bij jezelf. Eigen belang kennen, nastreven en vervullen draagt bij aan een verbeterde gemeenschap. Het streven naar zelfperfectie leidt tot morele ontwikkeling en een goede behandeling van anderen. Op deze manier krijgen achtergestelde groepen wat nodig is om te kunnen participeren. Smith zou voedselhulp zien als een voorbeeld van hoe de samenleving zelf bijdraagt aan het zorgen voor de medemens.

Lees hier meer over Adam Smith. 

Michel Korthals

Filosoof Michel Korthals (1949) richt zich op de voedselvervreemding. Voedsel is een basisbehoefte, maar in de totstandkoming van ons eten gebeurt veel buiten ons zicht. Hoe komt iets tot stand en hoe bereiden we het? Beide dragen bij aan ‘goed’ eten volgens Korthals. Zijn ethische invalshoek maakt informatie centraal, vanuit overheid, producent en media. Naast voedsel an sich is kennis ervan net zo belangrijk. De relatie tot voedsel beïnvloedt de waardering. Daarom kan voedselvoorziening niet zonder voedselvoorlichting.

Lees hier meer over Michel Korthals.