Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Waanzin Festival 2019: N=1

Zaterdag 28 september 2019 | 12.30 - 17.00 uur | TivoliVredenburg, Utrecht

Mensen zijn natuurlijke verhalenvertellers, volgens Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse. Onze verhalen zorgen ervoor dat we ons leven als zinvol beschouwen. Toch kiezen we tegenwoordig om psychische aandoeningen eerder met medicijnen te behandelen dan met persoonlijke aandacht. Door de groeiende aandacht voor big data en evidence-based studies raken bijzondere case studies onderbelicht. Op het Waanzin Festival 2019 staan persoonlijke verhalen centraal. Sommige zijn pijnlijk en traumatisch, andere maken je aan het lachen. Die verhalen zijn krachtig. Ze kunnen ons samenbrengen of licht op onrechtvaardigheid werpen. Dankzij verhalen ontdek je dat je niet de enige bent, maar ook dat depressie, autisme en schizofrenie voor iedereen anders zijn. We bespreken de kracht van verhalen, maar ook de keerzijde van die kracht. Verhalen kunnen gemakkelijk worden misbruikt om nieuwe producten en behandelingen op de markt te brengen. Hoe voorkomen we dat persoonlijke verhalen omslaan in disability tourism of patient porn?

Het Waanzin Festival is hét event waar wetenschappers, kunstenaars, filosofen en ervaringsdeskundigen de grens tussen normaal en abnormaal bevragen. Op het Waanzin Festival omarmen we samen het afwijkende en vieren we de diversiteit van de mens. Daarmee sluiten we aan bij een bredere beweging van bezorgde burgers en zorgprofessionals die diagnosedrift bevragen.

In de ochtend is er een speciale masterclass, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Psychiatrie en Filosofie. Meer informatie over de masterclass en over de korting voor donateurs van Stichting Psychiatrie en Filosofie vindt u hier.
 

Programma Waanzin Festival
 
Talks - workshops - waanzinnige talkshow - kunst & muziekHoofdpodium: Hertz


Trudy Dehue – De zachte kant van harde feiten
Verhalen zijn belangrijker dan feiten, want zelfs achter het hardste feit schuilt altijd een verhaal.
Wie wil onderzoeken hoeveel mensen in armoede leven, heeft eerst een definitie van armoede nodig. Wie wil testen of bepaalde pillen tegen depressie helpen, bepaalt tevoren wat als depressie telt. En wie een stoornis in hersenen of genen signaleert, heeft eerst uitgemaakt welke eigenschappen een stoornis moeten heten. Dan kun je als onderzoeker maar beter naar de verhalen luisteren, bijvoorbeeld van mensen die in armoede leven, die diep ongelukkig zijn, of met bijzondere eigenschappen leven. Want net zoals bij onze voedingsmiddelen hangt de kwaliteit van onze feiten af van de ingrediënten waaruit ze zijn samengesteld. En minstens zo zeer als ons voedsel bepalen onze feiten de kwaliteit van ons bestaan.
 
Trudy Dehue is hoogleraar wetenschapstheorie aan de Universiteit Groningen. Ze is het bekendst van haar boeken De Depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen (2008) en Betere Mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar (2014). Momenteel werkt ze aan het schrijft ze aan een boek onder de werktitel: Van voor de geboorte tot na de dood. Over de zachte kant van harde feiten.

Cabaretiere Marjolijn van Kooten opent het Waanzinfestival op haar geheel eigen wijze.
Van Kooten studeerde communicatiewetenschappen aan de UvA en Theatermaken aan de Amsterdamse TheaterAcademie. Ze kampte jaren met een paniekstoornis met agorafobie en depressies en had veel last van de schaamte die ze hierover voelde. Ze schreef hierover in 2014 het boek Schijtluis. Om het taboe te doorbreken en de schaamte eraf te halen, bedacht ze een nieuwe theatervorm: psychiatrisch cabaret. Want humor relativeert en werkt bevrijdend.

Het psychiatrisch cabaret van Marjolijn van Kooten wordt ongelofelijk goed ontvangen. Tussen de lachbuien door voelt haar publiek zich getroost en verbonden door haar relativerende humor en ontroerende liedteksten. 

Al vier seizoenen zijn de voorstellingen van Marjolijn bijna overal uitverkocht. Waarmee ze haar persoonlijke doel heeft behaald: er mag gepraat en zelfs gelachen worden over onderwerpen als depressie, angst, suïcidegedachten en schaamte.

Christof Abspoel - Verstrikt in taal: filosofie en suïcidaliteit
Wat gebeurt er met iemands belevingswereld wanneer hij suïcidale gedachten ontwikkelt? In welke opzichten kan filosofie helpen om suïcidaliteit te begrijpen en in welke opzichten juist niet? Wat kan filosofie bijdragen aan suïcidepreventie? Deze en andere vragen worden besproken aan de hand van theorie en  praktijk.

Christof Abspoel is psycholoog en filosoof en werkte enkele jaren bij 113Zelfmoordpreventie.

Grietje Keller - De keerzijde van verhalen
We hebben allemaal persoonlijke verhalen. Sommige zijn pijnlijk, traumatisch of hilarisch. Die verhalen zijn krachtig. Ze kunnen ons samenbrengen of licht op onrechtvaardigheid werpen. Maar er schuilt ook een gevaar. Zogeheten ‘experts’ kunnen de verhalen van psychiatrisch patiënten misbruiken om onderzoeksbevindingen te staven of behandelinterventies op de markt te brengen, door steevast hetzelfde verhaal te laten zien: ‘Mijn naam is Peter, ik heb stoornis x, ik volgde therapie y, ik slik trouw mijn medicijnen en nu gaat het beter.’ Verhalen worden koopwaar. We moeten voorkomen dat persoonlijke verhalen omslaan van agents of change in disability tourism of patient porn.
 
High-knowledge crazy Grietje Keller leidt groepen Mad Studies bij Stichting Perceval. In deze leesgroepen bekijkt zij met de deelnemers gekte en psychisch anders-zijn vanuit sociologisch, filosofisch en politicologisch perspectief. Zij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialtiteit genderstudies en Science and Technology studies.

Stine Jensen – Het opzoeken van de grens
Tijdens een cursusweek mediteren krijgen de deelnemers zonder dat ze het weten nootmuskaat. Dat veroorzaakt een psychotische ervaring voor Stine Jensen. Eerder onderging ze  voor het programma Dus ik ben een ayahuasca-ceremonie voor een dieper bewustzijn. Wat is de aantrekkingskracht van het zoeken van de grens tussen het ‘normale’ en de ‘waanzin'? En hoever ga je voor spirituele groei? In haar nieuwste boek Goeroes onderzoekt ze de relatie tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid, autonomie en overgave en de gevaren en verleidingen van de moderne spiritualiteit.


Stine Jensen is filosoof, programmamaker en schrijver. Voor televisie maakte ze de reisserie in Scandinavië Licht op het Noorden, het filosofieprogramma Dus ik ben en afgelopen najaar het boekenprogramma Stine boekt sterren. Ze publiceerde onder meer het bekroonde kinderboek Lieve Stine weet jij het?, Zussenboek, over de bijzondere band tussen zussen, en Go East, waarin ze de spirituele wereld van meditatie, yoga en oosterse filosofie verkent.

Het programma in de Hertz wordt gepresenteerd door schrijver en programmamaker Oscar Kocken.


 

De Punt:
De uitreiking van de Van Helsdingenprijs met Wouter Kusters, Ben Schomakers en Jasper Feyaerts


De Stichting voor Psychiatrie en Filosofie kent jaarlijks een prijs toe aan het beste werk op het grensgebied van psychatrie en filosofie. Op het Waanzin Festival 2019 wordt de hoofdprijs uitgereikt aan Ben Schomakers en de aanmoedigingsprijs aan Jasper Feyaerts. Beide geven zij een voordracht over hun werk. 
 
Ben Schomakers studeerde filosofie, wiskunde en klassieke talen. Hij heeft breed over allerlei aspecten van het denken in de oudheid gepubliceerd, in verscheidene talen, met een nadruk op de Presocraten, Sophocles, Aristoteles, Neoplatonisme en Dionysius de Areopagiet. Aldoor stond de overtuiging centraal dat het Griekse denken niet achterhaald is, maar de moderne mens dichter in de buurt van wat de mens is brengt dan het contemporaine denken. Thema's die hem interesseren zijn de metafysische vraag, de opvatting van de ziel, het goddelijke in de mens, menselijk verlangen en een houvast voor ethiek; aldoor is het perspectief sterk psychologisch van aard. Het begin van de melancholie (2018) werd genomineerd voor de Socrates-beker en bekroond met de Grote Van Helsdingenprijs voor het beste werk op het grensgebied van psychiatrie en filosofie.
 
Jasper Feyaerts buigt zich over de vraag naar subjectiviteit. Hij laat zien hoe de theoretische patstelling tussen eigen ervaring versus de observatie door de ander kan worden doorbroken door filosofen en pschychoanalytici tegenover elkaar te plaatsen. Zijn werk is erg relevant voor de praktijk in de geestelijke gezondheidszorg, omdat – met name bij schizofrenie – zich vaak de vraag laat stellen wie er nu eigen-lijk gelegitimeerd is om waarheid te spreken over ‘wat er aan de hand is’.

Feyaerts studeerde psychologie in Gent, filosofie in Leuven, en is momenteel werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep Psychoanalyse & Raadplegingspsychologie (Ugent) en het Center for Contextual Psychiatry (KULeuven). Zijn postdoctoraatsonderzoek is gericht op de vraag of wanen in de schizofrenie overtuigingen zijn - deze vraag onderzoekt hij zowel op filosofische als psychologisch-empirische wijze. 
 

De Waanzintalkshow


 Wouter Kusters
 Wouter Kusters is taalwetenschapper, filosoof en schrijver van de boeken Filosofie van de waanzin   (2014) en Pure Waanzin (2004). Voor beide werken ontving hij de Socratesbeker voor het beste meest   prikkelende filosofieboek van het jaar. Momenteel werkt hij als redacteur filosofie bij Uitgeverij Lontano en   als coördinator bij de Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Jules Tielens
Tielens werkte na zijn studie psychiatrie 12 jaar als ‘straatpsychiater’ bij het Rehabteam voor de daklozen van Amsterdam. Zijn zoektocht in de psychotische mens liep uit in de publicatie van de boeken Bemoeizorg en In gesprek met psychose, deel 1 en 2. In 2012 zette hij Centrum De Brouwerij op, waar herstel van psychotische mensen centraal staat. Sinds 2018 werkt hij bij zorgboer Bram aan een prachtige integrale behandeling en herstelproject

Karlijn Roex
Karlijn Roex is onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie. Ze rondde vorig jaar haar proefschrift af over suïcide en werkloosheid bij het Max Planck Instituut in Keulen, en behaalde in 2014 haar mastergraad in de sociologie aan de University of Oxford. Het afgelopen jaar maakte ze vooral naamsbekendheid als spreker en publicist in het debat rondom ‘verwarde personen’, een etiket waaronder zij zelf door politie ook een paar keer geduid werd geduid. Naast haar werk over suïcide, houdt ze zich steeds meer bezig met vragen als: Hoe ziet het debat over een ‘verwarde personen problematiek’ eruit als we het bekijken vanuit iemand die zelf ‘verwarde persoon’ wordt genoemd? Welk soort samenleving maakt zich zorgen over een ‘verwarde personen problematiek’? Eind septemnber verschijnt hierover haar boek In verwarde staat.
 

Workshops


Alie Weerman
Studenten werden lang opgeleid in ‘professionele distantie’: in de zorg en de sociale sector vertel je als professional niet je eigen verhaal. Alie Weerman – zelf jarenlang worstelend met depressies en met een diagnose ADHD – vond echter dat eigen ervaringen in hulprelaties juist een meerwaarde kunnen hebben. Met haar proefschrift gaf Weerman in 2016 een wetenschappelijke basis aan de stelling dat persoonlijke ervaringen met ernstig lijden, geweld, onrecht en onmacht een bijzondere en waardevolle kennisbron vormen, gelijkwaardig aan professionele kennis. Over de voordelen en de valkuilen van de ervaringsdeskundige zorgprofessional gaat haar workshop.

Weerman is lector GGZ en Samenleving aan de Hoogeschool Windesheim. In 2106 promoveerde zij cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het proefschrift Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Stigma, verslaving en existentiële transformatie

Ver Binnen: Virtual Reality over leven met schizofrenie
Hoe is het als je de controle over de werkelijkheid verliest? Ton worstelt zijn hele leven met schizofrenie en psychotische episodes. Om de stroom prikkels te beteugelen schildert en tekent hij. Samen met een ijzeren discipline en routine weet hij zo zijn leven – zonder medicatie – op de rail te krijgen.


Ver Binnen gaat over het leven met schizofrenie. In deze virtual reality ervaart de bezoeker hoe de werkelijkheid kan kantelen als je de grip op de prikkels om je heen verliest. Als basis werden interviews gebruikt die Ton had met schrijfster Karin Anema en zijn eigen beeldend werk.
 

Filosofisch consult

Filosofisch practicus Margit Vegter houdt net als vorig jaar de hele dag weer filosofische mini-consulten. Dit jaar brengt ze twee collega’s mee: Jacobien van der Laan en Alfons Pot. Zij helpen je stilstaan bij je vragen. 'Een vraag is niet een opdracht tot het najagen van een antwoord. Een vraag is een uitnodiging om stil te staan, stil te staan bij de vraag'

 

Masterclass

In de ochtend is er een speciale masterclass, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Psychiatrie en Filosofie. Meer informatie over de masterclass en over de korting voor donateurs van Stichting Psychiatrie en Filosofie vindt u hier.

Bekijk hier de aftermovie van 2018:
 

Of bekijk hier impressies van de afgelopen jaren:

www.filosofie.nl/waanzin2018 (Baas in eigen brein)
www.filosofie.nl/waanzin2017 (In gesprek met een gek)
www.filosofie.nl/waanzin2016 (Even buiten de lijntjes)

 

Wist u dat u voor € 4,99 per maand lid bent van filosofie.nl? U profiteert dan direct van € 5,- ledenkorting op uw ticket voor het Waanzin Festival én u krijgt toegang tot alle artikelen van filosofie.nl! Bijvoorbeeld ons dossier over waanzin. U kunt op ieder gewenst moment weer opzeggen.

Ja, ik word direct lid Nee, bedankt

Direct bestellen


€ 28,50Uitverkocht
€ 175,00Aantal:
€ 42,50
€ 25,00Aantal:
€ 32,50Aantal:
€ 37,50Aantal:

Vul uw gegevens in

Heeft u al een account bij Filosofie.nl? Dan kunt u hier inloggen.
Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres

Herhaal e-mailadres

Wachtwoord*
Bevestig wachtwoord

* minimaal 6 karakters waarvan 1 letter en 1 cijfer
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Straat
Plaats
Land
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam


Afwijkende aflevergegevens

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Straat
Plaats
Land
Bedrijfsnaam
Actiecode invoeren
 
inwisselen


Word lid

Log in

Heeft u nog geen account bij Filosofie.nl? Dan kunt u dit hier aanmaken.

E-mailadres
Wachtwoord
Log in
Wachtwoord vergeten?

Gebruik uw gegevens

Liever een ander e-mailadres gebruiken? Dan kunt u dit hier opgeven.

E-mailadres
Wachtwoord
Inloggen en lid worden
Wachtwoord vergeten?

Inloggegevens opvragen

Vul hieronder uw e-mailadres in om een link te ontvangen om een nieuw wachtwoord in te stellen.

E-mailadres
Verzenden
Inloggen?


Bestel tickets

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.