Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

Ubuntu filosofie

Ubuntu filosofie

Mogobe Ramose

Bekijk hier de aftermovie van het evenement Ubuntu Philosophy: Mogobe Ramose.
 

Meer weten over ubuntu? Kom naar Thinking Planet, hét internationale filosofiefestival voor iedereen die met andere ogen wil kijken naar de uitdagingen van onze tijd.

Zaterdag 20 januari 2018
14:30 – 17:00 (deuren open om 14:00 uur)
TivoliVredenburg, Utrecht

Hoe autonoom, uniek en vrij zijn we eigenlijk? De Afrikaanse denktraditie Ubuntu gaat over het idee dat je pas ‘mens’ wordt door eenheid en verbondenheid met alles en iedereen om je heen. In een tijd van eenzaamheid, selfie-narcisme en vluchtig app-contact, kan deze filosofie van fundamentele medemenselijkheid ons minder egoïstisch maken? 

De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose schreef hét klassieke werk over Ubuntu. Vanuit Ubuntu, dat bekend is geworden door onder andere Nelson Mandela, is het bestaan een continue stroom waarin alles steeds een balans zoekt. In dit unieke programma komt Ramose vertellen over de relevantie van deze filosofie voor onszelf én de wereld. Hij houdt ons een spiegel voor en spoort ons aan om onze vanzelfsprekendheden – over leven en sterven, individu en samenleving, geluk en misère – te bevragen. Hoe ziet Ubuntu-als-levensstijl eruit?

We onderzoeken de relevantie en betekenis van deze Afrikaanse levensfilosofie voor prangende vraagstukken omtrent politiek, religie, onze omgang met de aarde en elkaar. Hoe kunnen Westerse filosofie en Ubuntu elkaar aanvullen en verrijken?
Wees welkom bij een inspirerende middag Afrikaanse levenskunst.

 

Dit evenement is een exclusieve verdiepingsbijeenkomst in aanloop naar Thinking Planet: hét festival over de diversiteit in denkkracht van Planeet Aarde, dat op 21 april 2018 in TivoliVredenburg zal plaatsvinden. Met een combiticket heeft u toegang tot beide evenementen, met korting. 

 
Mogobe Ramose
Mogobe Ramose promoveerde in de filosofie aan de Universiteit van Leuven en doceerde onder andere aan universiteiten in Tilburg en Zuid-Afrika. Winnaar van de Anyiam-Osigwe prijs in 2014 voor het beste boek over Afrikaanse filosofie. Op 5 december verscheen de Nederlandse vertaling van zijn boek Ubuntu bij Ten Have. 

Dorine van Norren
Dorine van Norren is al meer dan 20 jaar diplomaat. Ze promoveerde in rechten en ontwikkelingsstudies op de relatie tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en een vergelijkend onderzoek tussen Afrikaanse Ubuntu filosofie (Zuid-Afrika), het indiaanse welzijnsbegrip Buen Vivir (Ecuador) en het boeddhistische Gross National Happiness concept (Bhutan). Ze werkte voor verschillende ministeries, adviesraden en werkte ondermeer op het dossier UNESCO. In haar werk wordt ze geïnspireerd door Mogobe Ramose. In dit programma geeft ze een inleiding op Ubuntu filosofie en vertelt ze waarom Ubuntu relevant is voor onze samenleving. 

Ubuntu Philosophy: Mogobe Ramose

How autonomous, unique and free are we really? The African philosophy Ubuntu is all about the idea that we can only become human through unity and in connection with each and everything around us. Can this philosophy of fundamental humanity, compassion and solidarity liberate us in an era of loneliness, selfie-narcism and superficial WhatsApp communication?
The South African philosopher Mogobe Ramose has written the classical work on Ubuntu. In Ubuntu, which has become renowned through e.g. Nelson Mandela, life is a stream of existence, in which everything is continuously seeking a balance. In this unique event, Ramose himself will elaborate on the relevance of this philosophy for ourselves and the world. He will hold us a mirror and will urge us to question the things we take for granted. How to think differently about how we relate to life and death, society and our pursuit of happiness? What does Ubuntu-as-a way of living look like?

We will explore the relevance and meaning of this African philosophy for urgent questions in politics, religion, our relation with the earth and each other. How can Western philosophy and Ubuntu complement each other? Be welcome to an inspiring afternoon of African philosophy!

This event is an exclusive meet-up preceding the big event Thinking Planet: the international festival on diversity & philosophy, which will be held on April 21st at TivoliVredenburg. With a combination ticket you will gain access to both events.