Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Thomas Piketty

Thomas Piketty

Geboren

7 mei 1971 Clichy

Hoofdwerken

Le Capital au XXIe siècle

Opleiding

Economie aan de École Normale Supérieure

“Het onderwerp vermogensverdeling is te belangrijk om over te laten aan economen, sociologen, historici en filosofen. Het is belangrijk voor iedereen”

De Franse econoom Thomas Piketty (1971) is internationaal bekend geworden door zijn boek Le Capital au XXIe siècle (2013). Le Capital is het resultaat van een jarenlang onderzoek naar ongelijkheid in de verdeling van het kapitaal. Piketty toont aan dat het rendement op vermogen hoger is dan op arbeid. De ongelijkheid tussen mensen met kapitaal, en mensen die alleen inkomen uit arbeid halen, neemt dus toe. Deze vaststelling brengt hem dicht bij Marx, hoewel Piketty zelf aangeeft dat hij Het Kapitaal van Marx nauwelijks heeft gelezen. Als wetenschapper beroept hij zich op empirie: Piketty keek naar de verdeling van het inkomen en het kapitaal verkregen uit erfenissen in Amerika en Europa verspreid over de afgelopen vijf eeuwen. In tegenstelling tot Marx had hij toegang tot een enorme hoeveelheid aan data die hard bewijs geven voor de ongelijkheid in de verdeling van kapitaal. Piketty denkt ook niet dat de groeiende kloof tussen kapitaal en arbeid wel moet leiden tot een revolutie, zoals Marx stelt. Evenmin is hij van mening  dat ongelijkheid in kapitaal en bezit zou moeten verdwijnen - hoewel hij in media als Elsevier wordt getypeerd als 'nivelleringsgoeroe'.

Sterker nog, met een verwijzing naar de liberale filosoof John Rawls stelt hij dat ongelijkheid de samenleving ten goede kan komen. Het stimuleert mensen om het beste uit henzelf te halen - maar iedereen moet daartoe ook de mogelijkheid hebben. Juist deze zogeheten meritocratische samenleving - waar maatschappelijke positie en welvaart een kwestie van persoonlijke verdienste is - wordt bedreigd door ophoping van kapitaal. Een relatief kleine groep heeft toegang tot de beste faciliteiten - zoals elite universiteiten - en de rest heeft vanaf de geboorte beduidend minder kansen. Het liberale idee dat niet de afkomst telt, maar alleen de toekomst, is een fictie als kapitaal zó bepalend is voor de kansen die we krijgen. Piketty onderschrijft het standpunt van Rawls dat ongelijkheid te rechtvaardigen valt, mits deze ten goede komt aan de minst bedeelden van een samenleving. Ongelijkheid is niet verkeerd - mits bijvoorbeeld goed onderwijs toegankelijk blijft voor kinderen met weinig kapitaalkrachtige ouders. Om tot een meer eerlijke verdeling van kansen en middelen te komen, stelt Piketty een wereldwijde, progressieve belasting voor op vermogen.

VIDEO'S

'Le Capital' in 3 minuten


TED-talk Piketty

 

LINKS

  • Bekijk hier de extra uitzending van Het Filosofisch Kwintet gewijd aan Le Capital van Piketty.

Economie

Moeten we de krachten van de vrije markt hun werk laten doen? Of is het aan de overheid om in te grijpen in de economie? Over deze en andere vragen uit de economie leest u alles in dit dossier.

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.