Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

WP nr. 1/2012

Ten geleide: Sportfilosofie

Frits Schipper

Hoewel het in de huidige naam ‘Wijsgerig Perspectief’ niet meer tot uitdrukking komt, gaat het nog steeds om een filosofisch tijdschrift met aandacht voor ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap. Het dragende idee daarbij is om wijsgerige reflectie op het menselijk leven in al haar uitingen te stimuleren en toegankelijk te maken voor een breder publiek van geïnteresseerden. Vaak zijn die uitingen verbonden met een bepaald veld van activiteiten (wetenschap, recht, kunst, enzovoort), dat soms ook wel aangeduid wordt als een sociale of culturele praktijk. Sport is, in al haar verschijningsvormen, ook te zien als een dergelijk praktijk en de redactie wil met dit nummer aandacht vragen voor een aantal sportfilosofische thema’s.

Er is wel eens gezegd dat de geschiedenis van de filosofie zich laat lezen als een serie voetnoten bij Plato. Of dat juist is of wellicht overdreven, is nu niet aan de orde. Terugkijkend zien we echter wel dat er in het werk van Plato al vragen worden gesteld die nu – met recht – als ‘sportfilosofisch’ kunnen worden gezien. Het gaat dan met name om de mogelijk morele waarde van fysieke activiteit, dat wil zeggen in hoeverre en op welke wijze de oefening en training van het lichaam van betekenis is om een deugdzaam mens te worden (iets vergelijkbaars is door Plato aan de orde gesteld in relatie tot muziekbeoefening). De laatste veertig jaar is er toenemende aandacht voor filosofie in relatie tot sport. In 1972 is de Philosophical Society for the Study of Sport opgericht, later omgedoopt  tot International Association for the Philosophy of Sport. In diverse tijdschriften, onder andere de Journal of the Philosophy of Sport en SportEthics and Philosophy, wordt aandacht gegeven aan een veelheid van filosofische thema’s. Naast onderzoek is er op sommige universiteiten en hogescholen ook onderwijs in de sportfilosofie. Verder zijn er filosofen die boeken schrijven over hun, meestal recreatieve, beoefening van sport als een wijsgerig relevante vorm van menselijke ervaring. Al met al kan gezegd worden dat sportfilosofie zich inmiddels een erkende plaats heeft verworven binnen de wijsbegeerte. 

Verder lezen?

In een tijd waarin autoriteit, waarheid en het publieke debat onder druk staan kan filosofie met heldere analyses richting geven. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste verhalen over filosofie. Steun ons door lid te worden voor maar € 4,99 per maand. U krijgt daarmee toegang tot alle artikelen uit Filosofie Magazine en Wijsgerig Perspectief plus exclusieve achtergrondartikelen, interviews en portretten. Of bestel de losse editie na.

InloggenLid Worden