Log in

Wachtwoord vergeten?

Word lid Log in Contact

Filosofie.nl

donderdag 13 januari 2000

Rietdijk wordt niet vervolgd

Achille Mbembe
filosoof, historicus

De Bloemendaalse cultuurfilosoof Wim Rietdijk hoeft zich niet voor de rechtbank te verantwoorden voor zijn uitspraken over eugenetica en het laten inslapen van kinderen met een downsyndroom.


De rechtbanken van Utrecht en Haarlem hebben besloten de aanklachten tegen Rietdijk niet ontvankelijk te verklaren omdat het geïncrimineerde feit niet strafbaar is. Rietdijk was wegens belediging van gehandicapten aangeklaagd door de Gehandicaptenraad en door een privépersoon. Aanleiding was een interview met Rietdijk dat in de bundel De Holle Diamant van Maurits Schmidt is verschenen. Officier van Justitie H.G.M. Rutgers schrijft: ‘Na overleg met het arrondissementsparket te Haarlem en raadpleging van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie ben ik tot de conclusie gekomen dat de gewraakte uitlatingen de grens van strafbare belediging niet overschrijden. Louter het gebruik van het woord “mongooltjes” – een term uit het dagelijks spraakgebruik – geeft namelijk geen minachting weer van de zijde van de heer Rietdijk over de bewuste groep. Evenmin volgt dat uit zijn mening over abortus en euthanasie. De onderlinge samenhang van de passages en de context waarbinnen de uitlatingen worden gedaan, maken de op zichzelf niet beledigende uitlatingen, niet alsnog beledigend. De uitlatingen worden immers gedaan in een New-Age-boek in een discussie over normen en waarden. Binnen een dergelijke discussie bestaat ruimte voor standpunten die niet voor een ieder even aangenaam zijn, hoe kwetsend of onaangenaam een en ander ook moge zijn voor u en de groep mensen die u vertegenwoordigt.’
Joep Dohmen interviewde Rietdijk voor Filosofie Magazine. In nummer 1 jaargang 2000 van Filosofie Magazine treft u een overzicht van de 63 ingezonden brieven die op dat interview binnenkwamen. Ook treft u een reactie van Wim Rietdijk zelf en een nawoord van hoofdredacteur René Gude.