Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Oorlog in het werk van Wittgenstein

Taal is een bron van misverstanden en de filosofie zal haar moeten ontwarren. Wittgenstein geeft zichzelf deze taak als filosoof. In Wijsgerig Perspectief maakt Paul van Tongeren duidelijk welke invloed de twee wereldoorlogen hebben gehad op Wittgensteins werk.

‘De filosofie moet helpen problemen op te lossen door verstandig en vooral helder te denken. Daarmee bekritiseert Wittgenstein de bestaande filosofie, die volgens hem juist problemen maakt door niet helder te denken en te formuleren. Het is de taak van de filosofie om misverstanden over de taal op te helderen.’

Wittgenstein schrijft de gehele Tractatus Logico-Philosophicus tijdens zijn dienstjaren in de Eerste Wereldoorlog. Hij komt met een theorie die stelt dat we moeten zwijgen over zaken die niet waar of onwaar kunnen zijn.

‘Spreken over waarden heeft geen zin, want als je het niet eens bent kun je elkaar toch niet overtuigen. Je kunt immers niet aantonen dat je gelijk hebt. Dit leidt gemakkelijk tot conflicten! Ter voorkoming daarvan moet de filosofie opheldering geven. Een beetje groot en grof gezegd: filosofische verheldering als instrument ter voorkoming van oorlog.’

Naast Wittgenstein bespreekt Van Tongeren ook de invloed van oorlog op het werk van Nietzsche en Bertrand Russell. Lees meer van dit artikel uit Wijsgerig Perspectief over filosofie als/versus oorlog (volledig toegankelijk voor leden). 
Wilt u toegang tot alle artikelen van filosofie.nl? Word dan lid.
Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.