Koepelgevangenis

Het is de ironie ten top. Vanaf 1975, het verschijningsjaar van Surveiller et punir, de grote studie van Foucault over disciplinering, straf en toezicht, hebben kritische filosofen in het kielzog van de meester de koepelgevangenis aangeklaagd als...

Veerkracht

Hoera, een atheïstisch manifest! Alain de Botton publiceerde een lijst van tien deugden die aangeven hoe een goed mens te zijn. Gij zult beleefd, geduldig en empathisch zijn, bijvoorbeeld. Het is een mooie lijst, waar weinig tegen in te brengen...

Bestaat de Homo economicus?

Economische modellen vooronderstellen vaak dat de mens rationeel handelt. Die vooronderstelling is problematisch, maar niet omdat wij irrationele wezens zijn. Het probleem zit hem in de eenzijdige opvatting van...