Denker des Vaderlands

De geluksmachine van Rutte

politiek, rutte, rand, hayek, roemer, samsom, callenbach

klik om een oordeel te geven!
Wat een verademing! Het einde van het gedoogakkoord met de PVV lijkt de weg vrij te maken voor een open en fundamentele politieke discussie. Welke rol kan de politieke filosofie hierin spelen? De VVD is duidelijk over haar wijsgerige voorkeuren. De econoom Friedrich von Hayek en de romanschrijfster Ayn Rand zijn de afgelopen jaren door Mark Rutte als favoriete liberale denkers naar voren geschoven. Helaas liet niemand binnen de partij zich verleiden tot een diepgaande discussie over hun denkbeelden. Maar daar zou nu verandering in kunnen komen.

Rutte verweet zijn linkse opponenten graag dat zij de staat als een ‘geluksmachine’ propageerden. Dat juist Hayek en Rand de vrije markt hier als een geluksmachine tegenover stelden, werd opzichtig genegeerd. Afgezien hiervan is het de vraag of links nog grote utopische vergezichten te bieden heeft. De naam van Marx wordt hier zelden meer genoemd. Heeft hij opvolgers? Het is mij niet bekend wie de filosofische favorieten van Roemer en Samson zijn, maar misschien is de Israëlische filosoof Margalit een goede kandidaat. In plaats van ons een visioen voor te toveren van een toekomstige rechtvaardige maatschappij, neemt deze genoegen met wat hij als een ‘fatsoenlijke samenleving’ omschrijft. Hierin worden mensen niet door instituties vernederd en gediscrimineerd. Dat klinkt bescheiden, maar wie bijvoorbeeld naar de zorgsector kijkt, beseft dat het hier om een belangrijk politiek ideaal gaat.

Hoe zit het met een eventuele groene geluksmachine? Toevallig las ik net in de krant een klein berichtje dat vermeldde dat in Californië de schrijver Ernest Callenbach was overleden. Met Ecotopia, zijn ecologische utopie, waarvan in het laatste kwart van de vorige eeuw zo’n miljoen exemplaren werden verkocht, gaf Callenbach de milieubeweging uitzicht op een mooie, duurzame toekomst. Dat uitzicht lijkt nu verdwenen. Duurzaamheid wordt meer en meer een defensief in plaats van een inspirerend begrip. Ik heb Jolande Sap geen in memoriam horen uitspreken over Callenbach. Welke filosoof haar wel inspireert, is mij niet bekend.

Gaan we dan toch een meer pragmatisch getinte verkiezingscampagne tegemoet? Of zal de VVD haar eigen geluksmachine duidelijker profileren? Als filosoof zou ik dat zonder meer toejuichen. Als reactie hierop worden de andere partijen dan ook gedwongen hun visies wijsgerig meer te verankeren en te verantwoorden.

Meer weten over Ruttes favoriete liberale denkers ? Lees de recensie van Achterhuis' De utopie van de vrije markt, over het verband tussen Ayn Rand, Friedrich Hayek en het neoliberalisme (FM, 5/2010)   

Lees een interview met Avishai Margalit: 'Andere mensen hebben ook wel eens gelijk' (FM, 10/2008)

Reacties

Onder tussen dat ik dit typ is groenlinks aan het wankelen CDA is de weg kwijt en SP inzichzelf gefrustreerd dat zij in de maling zijn genomen door PVDA , onder tussen staat het 2-0 voor de PVV Tja nu zou het inderdaad geen kwaad kunnen als deze politieke partijen een filosofisch gedachten aangaan waar zij staan in de huidige maatschappij , of het nu zo geweldig is dat de gedoog akkoord weg is valt te betwijfelen , maar dat terzijde een gelukzaligheid profileren lijkt mij een naieve gedachten gang realisme zou veel meer de boventoon moeten voeren .
Het is juist de links partijen die alle ellende veroozaakt hebben door hun weigering om in te zien dat wat zij uitdragen het rassime en de financiele dibacle door hun is veroorzaakt .

jan-paul op 07-10-2012 om 08:34

Pak als snelle al dan niet hardop filosoferende beslisser nu uw kans: gratis in de Eurozone af te halen, duurzaam net onderhouden over de rest van de wereld uitslaande brand van een Eurocrisis.

Slechts ter duurzaam het verder hierbij latende kort en bondige analyse/probleemstelling vanuit het point of view van een niet taalkundige niet brandweerman:

in een winkelstraat zijn de meeste winkelbedrijven, dus niet alle, bijvoorbeeld niet een Engels winkelbedrijf die hierin zonder politieke afspraken niets zag, in Maastricht en Lissabon overeengekomen om het in een monetaire unie beter te doen met een nieuw betaalmiddel waarmee de winkelende mensen in de winkels mogen en moeten betalen.

Als op een niet door politieke afspraken bewaakt ogenblik plotseling in een winkelbedrijf niet door voor een partij in met twee maten metende en scorende oneliners weg te praten brand uitbreekt wegens een oververhitte motor is het geen goed idee om de winkelstraat en de rest van de stad, lees de rest van de wereld, af te laten branden.

Een voor de met het nieuwe betaalmiddel winkelende mensen

- lees de suffering people in de Eurozone die reeds o.m. een krediet- en bankencrisis achter hun kiezen hebben en nu met een schuldencrisis geconfronteerd worden -

en voor de mensen in de rest van de stad

- lees de mensen in de rest van de wereld-

beter idee is dat de terzake deskundige brandweer die uiteraard anders dan de winkelende mensen en de mensen in de rest van de stad immers hiervoor beroepshalve heeft doorgeleerd en immers de nodige ervaring heeft opgedaan om op ieder moment, voetbalwedstrijd of geen voetbalwedstrijd en uiteraard zonder hierover in de winkelstraat in een belendend winkelbedrijf een referendum te houden, met het beschikbare materieel uit te rukken, teneinde

a) de belendende percelen nat te houden en

b) de brand te blussen.

Voor liefst niet in scorende oneliners gestelde hardop filosoferende fundamentele vragen over het verdere verloop van het blussen van de mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van de Eurocrisis kunt u ter duurzaam verder het hierbij latende kennisgeving contact opnemen met de heer Ivo Slangen van het Filisofie Magazine, die ik hierbij als niet-taalkundige niet-brandweerman tot het einde der tijden beloof om de website van het Filosofie Magazine niet meer te raadplegen en die ik hierbij tevens toestemming verleen om al mijn reacties van de inspirerende website van het betreffende filosofische magazine te verwijderen, zodat alles in de mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van een Eurocrisis toch nog op z’n al dan niet filosofische pootjes terecht kwam.

Theo Benschop op 13-06-2012 om 08:34

@Ivo Slangen Om het overzichtelijk te houden heb ik als niet-brandweerman er geen enkel bezwaar tegen dat mijn hele reactie, dus niet slechts delen ervan, onder het mijns inziens interessante artikel van de auteur verwijderd wordt.

Mijn korte en bondige reactie na het verwijderen van mijn duurzaam hierbij latende inhoudelijke reactie aan de heer Smit die geen chocola van de woorden “mogelijk over de rest van de wereld vanuit de Eurozone uitslaande brand” en kennelijk de overzichtelijke link waar de auteur naar verwijst en een overzichtelijk artikel in een recent nummer van de Groene Amsterdammer over de in Amerika bepaald niet als “een randfiguur” beschouwde schrijfster Ayn Rand niet gelezen heeft:

het kan ter duurzaam hierbij latende kennisgeving waar ik het verder dan ook graag bij wil laten op een weg die een open en fundamentele discussie waar dan ook over vrij lijkt te maken niet verkeerd zijn om te weten welke overzichtelijke oplossing iemand al dan niet beroepshalve nu eigenlijk met welk overzichtelijk argument of welke overzichtelijke argumenten voor welk overzichtelijk probleem of welke overzichtelijke problemen na welke overzichtelijke analyse aandraagt, wat ook zal gelden voor een overzichtelijke doorsnee mogelijk over de rest van de wereld vanuit de Eurozone uitslaande brand, over welke overzichtelijke mogelijk vanuit de Eurozone over de rest van de wereld uitslaande brand iedere dag in een doorsnee overzichtelijke krant van een doorsnee overzichtelijke lidstaat van de overzichtelijke Europese Unie in de overzichtelijke Eurozone i.h.k.v. de overzichtelijke Eurocrisis overzichtelijk beroepshalve verslag van wordt gedaan.

Theo Benschop op 12-06-2012 om 08:34

De redactie heeft een aantal reacties verwijderd. De volgende regels gelden:
Houd reacties kort en bondig; reageer inhoudelijk op het bericht of blog; geen algemene beschouwingen
Wees beperkt in uw berichten; niet meerdere berichten achter elkaar onder één bericht
Wees beperkt in citeren; kopieer geen hele berichten van andere bronnen

Ivo Slangen op 12-06-2012 om 08:34

Waar ik geen chocola van maken is het gewauwel van de heer Theo Benschop. Vandaag voor het eerst op dit weblog en werd getriggerd door de vraagstelling van Hans Achterhuis. Maar de woordenbrei van Benschop doet mij althans passen om hier ook maar enigszins serieus op te reageren. Jammer, maar misschien reikt mijn intelligentie en/of voorstellingsvermogen niet ver genoeg.
Overigens ben ik van mening dat als het begrip neo-liberalisme al te definiëren valt, dit niet uitsluitend samen valt met het gedachtengoed van Rand en Hayek. Daarvoor zijn ze in mijn optiek te veel randfiguren, die zijn getekend, misschien zelfs getraumatiseerd, door het tijdsgewricht en het land waaruit ze kwamen.

Henk Smit op 10-06-2012 om 08:34

Ik bedoel "(...) welke hoofdzakelijk voor de partij in naam van de vrijheid scorende oneliners die in strijd met artikel 1 van de grondwet van Nederland zijn de oorzaak van de mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand, geen politieke afspraken van de lidstaten die de monetaire unie in Maastricht en Lissabon ondertekende, wat ongetwijfeld voor Engeland de reden moet zijn geweest om deze verdragen niet te ondertekenen, niet wegnemen (...)"

Theo Benschop op 10-06-2012 om 08:34

Dat de auteur van het interessante artikel slechts ter kennisgeving gelukkig niet de enige is die zich met de mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van de eurocrisis bezighoudt, blijkt op internet uit het heldere artikel

Nieuws

KLM verlangt signaal van vertrouwen

12:35 10-6-2012
PEKING (AFN) - De politieke leiders van de eurozone moeten op korte termijn een signaal van vertrouwen geven, zodat de effecten van de schuldencrisis worden verdreven. Die oproep deed topman Peter Hartman van luchtvaartmaatschappij KLM zondag tijdens een bijeenkomst in Peking.

,,Ik hoop dat ze de crisis snel bezweren of dat er snel een boodschap van herstellend vertrouwen komt'', aldus Hartman.

Vooruitkijkend naar de komende 3 maanden zei Hartman dat het aantal boekingen van duurdere tickets, het zogeheten premium segment, redelijk op peil blijft. Het vrachtvervoer staat echter onder druk omdat transporteurs steeds vaker kiezen voor goedkopere alternatieven als de scheepvaart.

op de weblink

http://www.beursgorilla.nl/nieuws-item.asp?Story_ID=564717

Theo Benschop op 10-06-2012 om 08:34