Costica Bradatan

Costica Bradatan is verbonden aan Texas Tech University, en houdt zich bezig met de geschiedenis van de Westerse filosofie. Hij zoekt daarbij vaak bijzondere invalshoeken, zoals in het boek Sterven voor een idee. Filosoferen met gevaar voor eigen leven....

Thomas van Aquino

De Italiaanse filosoof en theoloog Thomas van Aquino wordt gezien als een van de belangrijkste denkers van de Middeleeuwen. Hij bracht een synthese tot stand tussen Aristoteles en het christendom. Thomas had de bijnaam doctor angelicus, oftewel de...

Hannah Arendt

Hannah Arendt is een belangrijke politiek filosoof van de 20e eeuw. Ze is vooral bekend om haar analyse van totalitaire samenlevingen en haar verslag van het Eichmann-proces.    Arendt, geboren in 1906 in Hannover, moet als...

Michel Foucault

Michel Foucault is een van de grootste filosofen van de tweede helft van de twintigste eeuw. Zijn belangrijkste thema is de relatie tussen macht en kennis en de taal waarin de heersende kennisopvattingen worden uitgedrukt (episteme). Het idee van...

Immanuel Kant

Immanuel Kant is een belangrijke filosoof van de achttiende-eeuwse Verlichting. Zijn definitie daarvan is klassiek geworden: 'Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft.' Kants motto is sapere aude -...

Bruno Latour

Dat de grote veldheren uit de geschiedenis als overwinnaar van het slagveld kwamen, schreef Tolstoy, was niet alleen te wijten aan hun eigen grootsheid, maar vooral aan de sterke krachten die zij om zich heen verzamelden. Diezelfde analyse gaat volgens...