Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

De IJzeren Lijst

dinsdag 13 januari 2004

De vragenlijst is verstuurd naar alle hoogleraren verbonden aan filosofiefaculteiten in Nederland en België. Er zijn 150 enquêtes verstuurd, ongeveer een derde (44) daarvan is ingevuld teruggestuurd - waarvan twee met de mededeling dat de vragen onbeantwoordbaar waren. In de antwoorden is elke faculteit vertegenwoordigd.


De puntentelling was als volgt:
plaats 1: 10 punten
plaats 2: 7
plaats 3: 5
plaats 4: 3
plaats 5: 2 punten.

Als de titels niet genummerd waren, maar enkel aangekruist, kreeg elk boek 5 punten. Bij een gelijk aantal punten, is het boek met de meeste stemmen hoger geëindigd. Plaats


Punten


Aantal


Auteur 


Titel 


Tijd 


1


114


14


Aristoteles        


Ethica Nicomacheia


325 vc


2


96


15


Immanuel Kant


Kritik der reinen Vernunft


1781


3


50


9


Plato


Politeia


347 vc


4


45


12


John Rawls


A Theory of justice


1971


5


40


6


René Descartes


Meditationes


1641


6


35


7


Karl Popper


The open society and its enemies


1945


 


35


4


Plato


Symposion


347 vc


8


30


6


Karl Marx


Das Kapital


1867


 


30


4


Hannah Arendt


The human condition


1958


 


30


3


Benedict Spinoza


Ethica


1677


11


28


5


Michel Montaigne


Essais


1580


12


26


6


Martin Heidegger


Sein und Zeit


1927


 


26


6


John Stuart Mill


On liberty


1859


14


25


5


Ludwig Wittgenstein


Philosophische Untersuchungen


1953


 


25


5


Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Phänomenologie des Geistes


1807


16


24


4


Thomas Kuhn


The structure of scientific revolutions


1962


17


23


5


Immanuel Kant


Grundlegung zur Metaphysik


1785


18


22


5


Thomas Hobbes


Leviathan


1651


 


22


4


Ludwig Wittgenstein


Tractatus Logico-philosophicus


1921


20


20


2


Betrand Russell


A history of western philosophy


1945


 


20


2


David Hume


A treatise of human nature


1739


22


19


4


Michel Foucault


Les mots et les choses


1966


23


15


2


Jacques Derrida


L'écriture et la différance


1967


 


15


2


René Descartes


Discours de la methode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences


1637


25


12


2


Blaise Pascal


Pensées


1670


 


12


2


Arthur Schopenhauer


Welt als Wille und Vorstellung


1819


 


12


2


Charles de Montesquieu


De l'esprit des lois


1747


 


12


3


Theodor Adorno & Max Horkheimer


Dialektik der Aufklärung


1944


29


10


1


Saul Kripke


Naming and Necessity


1972


 


10


1


Tzvetan Todorov


Facing the extreme


1991


 


10


1


Plato


Theaitetos


347vC


 


10


1


Plato


Gorgias


399vC


 


10


2


Augustinus


Confessiones


400


 


10


1


Thomas van Aquino


Summa theologicae


1247


 


10


2


John Locke


Two treatises of government


1690


 


10


2


Friedrich Nietzsche


Zur Genealogie der Moral


1887


 


10


1


Jean-Paul Sartre


L'être et le néant


1943


 


10


3


Gottlob Frege


Grundlagen der Arihmetik: eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl


1884


39


8


2


Maurice Merleau-Ponty


Phénoménologie de la perception


1945


40


7


1


Dona Haraway


Modes Witness of the second millenium


1997


 


7


1


Aristoteles


Metaphysica XII


4 vC


 


7


1


Epicurus


Verzamelde fragmenten


300vC?


 


7


1


Jean-Jacques Rousseau


Du contrat social


1762


 


7


1


Martin Heidegger


Beiträge zur Philosophy


1930?


45


5


1


Protagoras


Selectie


5


 


5


1


Karl Marx


Fruhschriften


1844?


 


5


1


Friedrich Engels


Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zus Wissenschaft


1880


 


5


1


Edmund Husserl


Logische Untersuchungen


1900


 


5


1


Carl Schmitt


Politische Theologie


1919


 


5


1


Max Weber


Schriften zur Wissenschaftlehre


1918


 


5


1


Walter Benjamin


Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze


1920


 


5


1


Bruno Latour


We have never been modern


1975


 


5


1


Jürgen Habermas


Kommunikativen Handelns


1981


 


5


1


Jean-François Lyotard


Le différend


1983


55


3


1


Confucius


The analects


500 vC


 


3


1


Aristoteles


Analytica Priora / protera


4 vC


 


3


1


Friedrich Nietzsche


Jenseits von Gut und Böse


1886


 


3


1


Max Weber


Wirtschaft und Gesellschaft


1922


 


3


1


T.W. Adorno


Asthetische Theorie


1970


 


3


1


Simone de Beauvoir


Le Deuxième sexe


1949


 


3


1


Michel Foucault


L'Histoire de la sexualité


1976


 


3


1


Hemann Weyl


The open world


1989


63


2


1


Aristoteles


Politica


4 vC


 


2


1


Isaac Newton


Philosophiae naturalis principia mathematica


1713


 


2


1


Friedrich Nietzsche


Also sprach Zarathustra


1883


 


2


1


Emile Durkheim


Les formes élémentaires de la vie religieuse


1912


 


2


1


Martin Heidegger


Brief über den Humanismus  (Wegmarken)


1967


 


2


1


John Dewey


The public and its problems


1934


 


2


1


Albert Camus


Le mythe de Sisyphe


1942


 


2


1


Walter Benjamin


Illuminationen


1961


 


2


1


Rupert Grawshay-Williams


Methods and criteria of reasoning: an inquiry into the structure of controversy


1957


 


2


1


Hans-Georg Gadamer


Wahrheit und Methode


1960


 


2


1


John Austin


How to do things with words


1962


 


2


1


Michel Foucault


Surveiller et punir


1975


 


2


1


Noam Chomsky


Selectie


1968


 


2


1


Edward Said


Orientalisme


1979Wie is naar uw idee de belangrijkste nu nog levende filosoof?

1
. Jürgen Habermas (Gummersbach, 1929)
2. Charles Taylor (Montreal, 1931)
3. Jacques Derrida (El Bair, 1930)
4. Paul Ricoeur (Valence, 1913)
    Peter Sloterdijk (Karlsruhe, 1948)

Welke filosoof zal in de nabije toekomst een grote rol gaan spelen?

Giorgio Agamben (Rome, 1942)
Jean-Luc Nancy (Bordeaux, 1940)

Wie is naar uw idee de meest overschatte denker?

1
. Martin Heidegger (1889-1976)
2. Jacques Derrida (El Bair, 1930)
3. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
    Michel Foucault (1926-1984)
    Jean-François Lyotard (1924-1998)
    Richard Rorty (New York, 1931)


Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.