'Migrantencrisis'/ 'Vluchtelingencrisis'

WP nr. 4/2016

Ten geleide: Migratie & grenzen

door Lieke van der Veer

Nieuws over migratie staat vol angstterminologie. Het woord ‘crisis’ is nooit ver weg. Infographics met dikke rode pijlen die onze kant op wijzen vullen de krantenpagina’s. Het is normaal geworden om ‘migratiezaken’ als veiligheidsprobleem neer te zetten. De komst van asielzoekers wordt geassocieerd met criminaliteit, arbeidsmarktverdringing en cultuurvernietiging. Onze veronderstelde weerloosheid wordt gedramatiseerd door metaforen van ‘stromen’ en ‘zwermen’ die ons ‘overspoelen’.

Wat nieuw is, is echter niet de ongekende en onverwachte hoeveelheid mensen die asiel in Nederland aanvragen. Zoals migratiewetenschappers keer op keer opmerken, valt het met die aantallen historisch gezien best mee – en vallen er bovendien fundamenteler zaken te bespreken dan cijfers. Evenmin is het feit dat mensen asiel aanvragen in Nederland een verrassing. Wat écht nieuw is, is de toegenomen zichtbaarheid van een bestuurlijke crisis.

Het grensbeleid maakt gevangenen, veroorzaakt doden en is daarom niet langer verantwoordbaar. De gebruikte criteria van asiel sluiten niet meer aan bij de wereldproblemen van nu. Gevestigde partijen nemen de anti-immigratiestandpunten van populistische bewegingen over, uit angst voor electoraal verlies.

Toch wordt de verantwoordelijkheid van de zogenoemde crisis als vanzelfsprekend bij ‘de migrant’ gelegd. We problematiseren niet onszelf – ons geboorteprivilege, onze mobiliteit, ons grensbeleid, onze verwachtingen over integratie – maar de ander. En als volgepakte bootjes op de Middellandse Zee eens niet als voorbeeld van onwettige pogingen om onze samenleving te ontwrichten worden neergezet, is het wel als humanitaire tragedie. Een spijtigheid, waarbij we meewarig onze hoofden schudden en medelijden hebben met de rechteloze hoopjes menselijke behoeften op de golven.... Lees meer

2016

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2016
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2016
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2016
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2016

2015

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2015
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2015
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2015
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2015

2014

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2014
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2014
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2014
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2014

2013

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2013
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2013
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2013
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2013

2012

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2012
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2012
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2012
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2012

2011

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2011
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2011
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2011
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2011

2010

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2010
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2010
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2010
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2010

2009

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2009
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2009
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2009
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2009

2008

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2008
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2008
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2008
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2008

2007

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2007
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2007
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2007
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2007

2006

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2006
 • Wijsgerig Perspectief 03 - 2006
 • Wijsgerig Perspectief 02 - 2006
 • Wijsgerig Perspectief 01 - 2006

2005

 • Wijsgerig Perspectief 04 - 2005