Log in
Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Alle grote denkers binnen handbereik

Vanaf € 4,99 per maand krijgt u toegang tot het beste over filosofie, voor u geselecteerd en bijeengebracht. Maandelijks in de brievenbus en altijd en overal online.

'Wagner heeft geen oren!'

'Het is lastig om mij te schilderen, want ik ben veel te beweeglijk', meende Schopenhauer. Je zou het niet zeggen als je die indrukwekkende portrettengalerij ziet. Als we de in zijn tijd zo populaire frenologie, de 'wetenschap' die uit de vorm van het... Lees verder

Madame Bovary en De muur

Flauberts romanpersonages zijn overgeleverd aan het nood­lot. Madame Bovary is niet in staat 'zichzelf te ontwer­pen' en pleegt zelfmoord. Fascinerend boek, vond Sartre, maar naar zijn idee moet een roman meer 'denken', en zo 'zijn en... Lees verder

Zombies en kosmopolieten

Mensen handelen internationaal, trouwen interna­tio­naal, consumeren en produceren inter­nationaal. We zijn kosmo­politischer dan we denken. Politiek en sociologie lopen aarze­lend achter de feiten aan, meent Ulrich Beck.   Lees verder

Alle goden zijn sterfelijk, Mulisch is een god, dus Mulisch is sterfelijk

Op www.mulisch.nl leest Harry Mulisch voor uit zijn nieuwste roman. De schrijver zit er als een god in zijn imperium: tussen grote bouwwerken, grote filosofen en de wereldgeschiedenis zelf. Lees verder

Mis ons niet langer!

Mis ons niet langer! Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief van Filosofie Magazine met daarin de beste artikelen en speciale aanbiedingen. Meer dan 16.000 mensen gingen u voor.

Rooskleurige ethiek

Artsen gaan in de regel zorgvuldig te werk bij eutha­nasie. De angst voor een 'dijkbreuk' in de ster­venshulp is onge­grond. Katholiek Jean-Pierre Wils zet, los van Rome, zijn eigen koers uit door de ethiek. Lees verder

'Loop nou niet weg! Dat is flauw...'

Naar aanleiding van Brief aan mijn dochter van Trouw-redacteur Jaffe Vink organiseerde het filosofisch Café Hof­mans Vertellingen in Utrecht een debat. Filosoof Hans Achter­huis en criminoloog Yücel Ye­silgöz plaatsten vraagtekens bij... Lees verder

'Geen maatschappij kan zonder dwaasheid aangenaam of duurzaam zijn'

In 1924 schreef historicus Johan Huizinga een biogra­fie over Desiderius Erasmus. Het is nog altijd het standaard­werk over de Rotterdammer. Vandaar dat het binnenkort opnieuw wordt uitge­bracht. Dwaasheid? Misschien, maar wat is het leven zonder? Onder het rijden... Lees verder

Desiderius Erasmus: 'Ik wijk voor niemand'

Erasmus hield niet van ernst, regels en dogma's. De lol moest terug in het leven. En de nieuwsgierig­heid. Hij bestreed het juntaregime van een corrupte regel­ethiek en maakte zo een einde aan de zwaarmoedige Mid­del­eeu­wen. 'Klap maar in uw handen, leef en drink... Lees verder

Het oor - De zinnen van Désanne van Brederode (IV)

'Leuk, dat denken over oorzaak en gevolgen. Maar oorzaak? Waarom geen neuszaak? Of oog­zaak?' Alles heeft één oorzaak, maar welke? Laat u zich geen oor aannaaien, is het advies van Désanne van Brederode. Lees verder

'Hoe word ik vandaag een vrouw?'

Feministisch filosofe Judith Butler herijkt de begrip­pen 'man' en 'vrouw' op een bijzondere manier. Sekse is bij haar niet zozeer een kwestie van 'zijn' of 'hebben', maar van 'doen'. Je staat voor de spiegel en je denkt:... Lees verder

Droomexperiment

Critici noemen haar 'de nieuwe Connie Palmen', maar dat ziet ze zelf niet zitten. Wie is ze wel? Iemand die geraf­fineerd speelt met droom en werkelijkheid. Floor Haakman: 'Ik wist dat ik een goed boek had geschreven.' Lees verder

Gezocht: standaardkinderen

Kranten publiceren jaarlijks een vergelijkend warenon­derzoek naar de kwali­teit en de prestaties van scholen. Met die lijst op zak kunnen ou­ders kri­tisch gaan shoppen op de onder­wijs­markt. Maar deze zakelijke afrekencultuur genereert grote... Lees verder

Van bloedzuiger tot chemotherapie

Bert Keizer
filosoof, verpleeghuisarts

Tweehonderd jaar moderne geneeskunde heeft veel kennis opgeleverd, maar heeft het ook het lijden verminderd? Wittgen­stein zei al in de Tractatus: 'We voelen dat zelfs als alle mogelijke wetenschap­pelijke vragen zijn beant­woord, onze levensproblemen nog helemaal... Lees verder

Een echte snob drinkt geen champagne

Martijn Meijer
Filosoof, schrijver

De ont­wikkeling van een goede smaak is een onvoltooid project. Een echte snob doet daarentegen alsof zijn smaakoor­delen aan ijzeren wetten beantwoorden. Met deze houding draagt de snob onge­wild bij aan het cultuur­relativisme, en daarmee aan zijn eigen ondergang:... Lees verder

'Bravoure en grove generalisaties'

Trouw-redacteur Jaffe Vink signaleert in Brief aan mijn dochter een toenemende haat tussen autochto­nen en alloch­to­nen. Alloch­tonen zouden 'maling aan ons hebben'. In het vorige nummer van Filosofie Magazine reageer­den Mohamed Rabbae en... Lees verder


2019

2018

2017

Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.