Log in




Wachtwoord vergeten
Log in | Word lid | Service

Filosofie.nl

Filosofie Abonnement

Ten geleide: De Verlichting

De verlichting is weer volop in discussie. Vooreerst wordt zij ter sprake gebracht in debatten rond maatschappelijke problemen ten gevolge van de instroom van migranten met niet-westerse (met name islamitische) achtergrond in de moderne samenleving. Die problemen worden... Lees verder

De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip

Wie ‘Mill’ zegt, zegt in eerste instantie bovenal ‘vrijheid’ en ‘utilisme’. In hun onderling verband vormen deze begrippen nog steeds een sterke verwoording van het zelfbegrip van de moderne mens. In de maakbare, nieuwe wereld van het modernisme ervaart de... Lees verder

Ten geleide: Levinas

Op welke manier kan men aandacht besteden aan Emmanuel Levinas, die honderd jaar geleden op 12 januari werd geboren en tien jaar geleden op eerste kerstdag overleed? Als geen ander filosoof heeft Levinas in Nederland en België school gemaakt. Een groot deel van zijn... Lees verder

Terloops denken aan God

Het denken van Levinas verdedigt op een uiterst kritische manier de subjectiviteit van de mens en geeft nieuwe inhoud aan de humanistische idealen van vrijheid en waardigheid. Dat verklaart wellicht de populariteit ervan. Na de dood van de metafysische God brengt Levinas... Lees verder

John Stuart Mill: het conflict tussen Verlichting en Romantiek

‘Mill is zijn leven lang een zoeker der waarheid gebleven. Nieuwe waarheden te ontdekken was hem zoo aangenaam, dat hij er gaarne de moeite voor over had al zijne oude overtuigingen in verband met de nieuwe ontdekking aan eene herziening te onderwerpen, en dat het hem... Lees verder

Ten geleide: John Stuart Mill

Leon Heuts

Genius can only breathe freely in an atmosphere of liberty, aldus John Stuart Mill in On Liberty, en er is in zijn werk geen zin te vinden die zijn filosofische inzet alsook de spanning, beter beschrijft. Hoewel Mill wordt gezien als een democraat en liberaal in hart en... Lees verder


Welkom op filosofie.nl!

Speciaal voor nieuwe bezoekers selecteerden wij negen inspirerende artikelen. Lees waarom onderzoek naar geluk niet deugt, zes soorten vervreemding op de werkvloer, hoe Socrates de opkomst van Trump al voorspelde, en meer...

Lees meer
Ik lees graag later

Als u hier uw e-mailadres achterlaat, dan sturen wij het kennismakingsdossier naar u toe. U kunt het dan op ieder gewenst moment lezen.