Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Liveblog: Ontketen iets nieuws

Onze geboortelijkheid kenmerkt de mens: we worden als baby op de wereld geboren, maar pas later maken we eenzelfde geboorte mee in de cultuur, de politiek of het spirituele domein. Dit betekent dat de ontwikkeling van de mens en de ontwikkeling van onze...

Authentiek oud zijn

‘Oud zijn stelt je in staat om het leven te overdenken, opnieuw te gaan spelen, en om belangeloze vriendschappen aan te gaan,’ zegt Amerikaans filosoof Daniel Klein. Voor hem betekent authentiek oud zijn dat je de verantwoordelijkheid neemt voor wie...

De vernieuwende politiek van Edmund Burke

De Ierse filosoof en politicus Edmund Burke (1730-1797) is niet alleen interessant vanwege zijn politieke ideeën, maar ook vanwege de manier waarop hij politiek in de praktijk beoefende. Zo kwam hij met vernieuwende ideeën over de rechten en plichten...

​De creatieve mogelijkheden van databases

In het informatietijdperk wordt alles opgeslagen in databases, vertelt hoogleraar filosofie Jos de Mul. Deze databases bieden creatieve mogelijkheden op verschillende gebieden, maar het kan ook gevaarlijk zijn om alles als database te beschouwen. Op het...

Stelling: Werkelijk opnieuw beginnen is niet mogelijk.

Paul van Tongeren Emeritus hoogleraar ethiek, Nijmegen Het is nog erger: niet alleen opnieuw beginnen, maar alle beginnen is onmogelijk. Wie meent met iets te beginnen, vervolgt een weg die al ingeslagen was. Wie een relatie begint, bevestigt en...

Het belang van het eergevoel

Eergevoel laat ons vasthouden aan de meest barbaarse gewoonten, zegt hoogleraar filosofie Kwame Anthony Appiah. Tegelijkertijd kunnen juist morele revoluties plaatsvinden als wij rekening houden met het belang van eer. Aan de hand van onder meer de...