Ontketen iets nieuws


Vier op 21 januari de mens als creërend wezen: wij maken de wereld om ons heen en tegelijkertijd ontstaan we zelf opnieuw. Nog nooit innoveerden we zo snel.  Beleven we een nieuwe renaissance?

We leven in het Antropoceen

Is het Holoceen na bijna twaalfduizend jaar afgelopen, en zijn we beland in het Antropoceen? Volgens Bruno Latour leven we voor het eerst in een tijdperk waarin de mens de belangrijkste kracht is die de aarde vormgeeft, waarmee de tijd is afgelopen dat...

Het gevaar van democratie

Westerse democratieën hebben te kampen met allerlei economische, humanitaire en ecologische crises. Aangezien de bestaande politieke instituties lijken te falen gaan miljoenen gefrustreerde burgers stemmen op de demagogen die de politiek als failliet...

Er is geen ‘autochtone’ cultuur

Hoewel het onderscheid tussen autochtonen en allochtonen nog wordt gehanteerd, lijkt het achterhaald in een dynamische en multiculturele samenleving. De Belgische filosoof Bleri Lleshi wil van eenzijdigheid naar interculturaliteit. ‘Het...

Langer leven, langer sterven

Babs van den Bergh, weduwe van voormalig Denker des Vaderlands René Gude, over de dood  van haar man en van ons allen.  ‘Het verschil tussen langzaam sterven en plotsklaps dood zijn werd ons – René en mij – schril duidelijk in de...

Het sociaal contract van Thomas Hobbes

Waarom is het gezag dat de staat over ons heeft legitiem? De wereldberoemde Engelse filosoof Thomas Hobbes dacht dat het sterke gezag van de staat vereist is om een samenleving te laten functioneren.  Een sociaal contract, noemt hij...