Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Een toevallige voorbijganger

‘Via verschillende routes en op diverse tijdstippen fiets ik naar mijn werk. Waar ik wanneer fiets is tamelijk onvoorspelbaar. Toch zal niemand die mij voorbij ziet komen roepen: “Kijk! Een toevallige voorbijganger!”’, schrijft...

‘Hij heeft er heel goed aan gedaan te overlijden’

‘Heeft de vooruitgang van wetenschappen en kunsten bijgedragen tot bederf of tot verbetering van ons gedrag?’ Tot bederf! stelt Rousseau onomwonden. De mens, van nature goed, wordt door kennis en wijsheid bedorven. Streef niet naar kennis, streef...

Denken onder de gordel

De fiets, hét symbool van de Nederlandse democratie, was voor Gerardus Bolland een duivels vervoermiddel. Een verderver van vrouwelijke onderbuiken, een teken van een ontaarde massasamenleving in handen van het internationale jodendom. Over de...

Het gemaskerde zelf

Wat zien we als we in de spiegel kijken? Een gezicht - maar laat dat gezicht zien wie we zijn, of is het eerder een masker waarachter het zelf altijd schuilgaat? Lessen over het gezicht aan de hand van de maskers uit het Japanse Noh-theater.

De geboorte van een oud en vadsig continent

Europa, het oude continent dat geen staat en geen rijk is, krijgt een eigen grondwet. Kan dat wel, nu er zo veel volkeren samenleven, waartussen geen binding bestaat? Of is deze grondwet het begin van  the people of Europe ? ‘De grondwet is...