Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

'Een doorgedraaide padvinder'

De invloed van Walter Benjamin op het denken van Theodor W. Adorno kan moeilijk worden overschat. Al krijg je uit de briefwisseling tussen de beide vrienden soms een heel andere indruk. In een genadeloos epistel maakte Adorno in 1936 korte metten met...

'Antiburgerlijk in zijn denken en burgerlijk in zijn habitus'

Op 11 september is het honderd jaar geleden dat de Duitse filosoof Theodor Wiesengrund Adorno werd geboren. In Duitsland is daarom 2003 uitgeroepen tot 'Adorno-jaar'. Lezingen, concerten, symposia en talloze publicaties. Daaronder een...

De mens is een vreselijk ongeluk

In een schitterende stijl sombert John Gray over de mens, de beschaving en de rechtvaardige samenleving. ‘Ideeën over gerechtigheid zijn net zo tijdloos als de hoedenmode.’

Heidegger en zijn kinderen

De intellectuele pupillen van Heidegger worstelden met zijn bewondering voor het Derde Rijk.

Bergson over innerlijke tijd

Scheppingskracht en openheid zijn typerend voor de tijd die wij innerlijk ervaren.   Het blijft een waagstuk om een beroemd hedendaags denker te verzoeken een inleidende tekst over een befaamd filosoof te schrijven. De Past Masters-reeks van...

Groots essay: ‘Hij zei wat ik denk, en ik denk wat hij zei’

Tussen wijsbegeerte en literatuur zweeft onbestemd het essay: te persoonlijk voor de filosofie, te betogend voor de letteren. Naar aanleiding van een of meer recent verschenen essays schrijft Ger Groot maandelijks een beschouwing halverwege tussen essay...