Thinking Planet


We leven op een denkende planeet. Daarom start Filosofie Magazine Thinking Planet, een beweging om de beste ideeën wereldwijd te verzamelen. 
Maak op 15 april kennis met de denkkracht van planeet Aarde!

Marli Huijer: Populisme

Wat betekent het oprukkend populisme in Europa en Amerika voor de filosofie? Filosofie gedijt bij pluraliteit. Zonder veelheid en diversiteit van perspectieven kun je onmogelijk filosofie beoefenen. Je moet de vrijheid hebben om op verschillende manieren...

Wij zijn onderdeel van een groter geheel

Vaak wordt de Afrikaanse filosofie Ubuntu geassocieerd met het gezegde: ‘ik ben omdat wij zijn.’ Dit laat zien dat wij verbonden zijn met andere mensen. Volgens Ubuntu besta je als individu eigenlijk niet zonder de ander, omdat je een onderdeel bent...

Spivak: 'Onze taak is leren hoe wij niet 
kunnen helpen'

Hoe kunnen we zorgen dat de ongehoorden – die elke samenleving kent – gehoord worden? Het is een vraag die de Indiase geleerde Gayatri Chakravorty Spivak dagelijks bezighoudt. Een voorproefje van haar optreden op Thinking Planet.  Gayatri...

Waar de dood goed voor is

De dood is het eigenlijke doel van het leven, gelooft de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer. ‘Volgens Schopenhauer is de mens in essentie een wil: een blinde, doelloze drang tot voortbestaan. Voor deze met rede begiftigde mens heeft de levensdrang...

Zo gaan we elkaar weer vertrouwen – een betoog

Ivana Ivkovic reageert op Jan Terlouws veelbesproken monoloog over onze vertrouwenscrisis. Zij beweert dat we in werkelijkheid geen touwtjes uit de brievenbus willen, behalve als een nostalgisch idee waar we ons aan kunnen laven. ‘Niet eens omdat we...

​Schopenhauer: we worden gedreven door blind egoïsme

Door onze wil zijn wij juist niet vrij. We beschikken namelijk niet over de wil maar zijn er aan onderworpen. ‘Met niet-aflatende hardnekkigheid wees Schopenhauer erop dat al wat bestaat, leeft en ademt de belichaming is van een redeloze, blinde,...